Jedino mesto na svetu gde postoji mala granica izmedju nebeskog i zemaljskog prostora, duhovni pokazatelj svemogućih odgovora koji ovaj misteriozni život pruža, doživiće te upravo u Jerusalimu. Vaša poseta izgledaće kao san u kome Vaše oči neće upotpuniti zamisao da ste tamo. Moraćete da podsetite sebe u mislima da je ipak sve to stvarno, jer takvu lepotu je teško dočarati, neophodno je doživeti!

Jerusalim

Najpovoljnije Putovanje Jerusalim

Jerusalim u Svetom Pismu Starog Zaveta poznat je kao Sion, što je u prvom redu označavalo gradsku tvrđavu kao simbol neosvojivosti, čvrstine i nepokolebljivosti. Etimološki i semantički „Jerusalim“ označava „mesto mira“ (od jeru i salem).

Vaša prva destinacija sa Halo travelom biće poseta manastira Sv.Đorđa, manastira Sv.Teodosija i jednog od najstarijih, Sv.Save Osvećenog, u kome je Sv.Sava srpski dobio igumansku patericu i ikone Prsv.Bogorodice trojeručice.

Mnogi srpski vladari, crkveni velikodostojnici, monasi, pobožni građani pohodili su manastir Sv.Save Osvećenog i darivali ga. Manastir Svetog Save Osvećenog (Mar Saba) je osnovao Sveti Sava Osvećeni 485. godine i još tada je nazvan Velika lavra. Pravoslavni manastir Svetog Save Osvećenog najznačajniji je manastir judejske pustinje. Nalazi se u srcu pustinje izmeću Vitlejema i Mrtvog mora. Podignut je na strmoj zapadnoj strani Kedronske doline.

Manastir Svetog Save

Najpovoljnije Putovanje Jerusalim

Sutradan sledi destinacija Hramu Rodjenja Hristovog u centru Vitlejemu (na hebrejskom u prevodu značilo kuća hleba), za koji mnogi vele da je rodni grad hrišćanstva, jer je prema verovanju to mesto gde je rođen Gospod Isus Hristos. Jedna je od najstarijih crkava u svetu u kojoj se vrši služba, a sama struktura crkve je izgrađena iznad same pećine koja po tradiciji označava kao rodno mesto rođenja Isusa Hrista.

Crkva Hristovog Rođenja

Najpovoljnije Putovanje Jerusalim

Crkva Hristovog Rođenja je danas sličnog oblika, kao i u vreme Justinijana i krstaša. Postoje tri ulaza u hram. Dva su sazidana, tako da postoji samo jedan ulaz, koji su krstaši sazidali. Po ulasku(diskretno), na levoj strani, nalazi se palestinska policijska stanica. Oni su naslednici janičara – čuvara, koji su postavljeni tu zbog nedoličnog ponašanja Grka i franjevaca.

Nezaobilazna naredna destinacija je poseta man.Sv. četrdesetice gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za oko 15-20min pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Sledi obilazak man.proroka Jeliseja, potom spuštanje do najniže tačke na svetu u odnosu na nivo mora, na plažu Mrtvog mora.

Mislili ste da će se Halo travel zaustaviti samo na nekoliko destinacija? Ipak smo drugačiji, pa su nam nezaboravne destinacije sutradan i Nazaret, Genizarensk jezero i reka Jordan. Tu spada obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino.

Nazaret

Iznenadjenja ne prestaju, zato je obilazak Jerusalima neizbežan detaljno. Potom odlazak na veliku litiju predvođenu jerusalimskim patrijarhom, koja počinje od manastira Protarion, na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu. Prolazak putem nazvanim Via Dolorosa, ili Ulica Bola, kojim je Gospod prošao na putu do Golgote. Ulazak u Hram Vaskrsenja.

Jerusalim

Najpovoljnije Putovanje Jerusalim

Odlazak ka centru drevnog grada Jerusalima, i onoliko koliko je moguće ka Hramu Vaskrsenja, gde svake godine, na Veliku subotu, se blagodatni Oganj pojavljuje i pali sveće prvo jerusalimskom patrijarhu, odakle preko ruku i sveća vernika nastavlja svoj blagodatni put širom zemlje i sveta.

Jerusalim

Putovanje Jerusalim Izreal Sveta Zemlja

I kroz sam tekst sve tako deluje duhovno i čudno, a neophodno je to sve doživeti. Putujte, putovanje krepi dušu, a pre svega otputujte u Jerusalim – grad star više hiljada godina o čijoj istoriji šapuću vetrovi koji se provlače između starih zidina, putujte u ovaj Večni grad ispunjen parkovima, šetalištima, divnim letnjim baštama u čijem hladu možete uživati na ovom od Boga izabrnom mestu.