-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Budva doček 2019.

Rezervacija

Budva doček 2019. / Budva

 • Budva Nova Godina 2018
 • Budva Nova Godina 2018
 • Budva Nova Godina 2018
 • Budva Nova Godina 2018
 • Budva Nova Godina 2018
 • Budva Nova Godina 2018

Budva doček 2019.

Budva – Kotor – Dubrovnik- Porto Montenegro
polazak 30. Decembar 2018., povratak 03. januar 2019.

Dočekajte Novu 2019. godinu na toplom plavom Jadranu gde se tradicionalno organizuje nezaboravan provod sa puno koncerata i celodnevnih kulturno scenskih spektakla i događanja. Boravak u Budvi, upotpuniće obilazak jednog od najleših gradova Mediterana, Dubrovnika, potom drevnog Kotora, satkanog od uskih ulica, palata, crkava… Za osveženje i povratak u sadašnjost i budućnost, vodimo vas u luksuznu jaht marinu- Porto Montenegro, gde svoje jahte parkira svetski jet set. Budva vam zasigurno sprema velika iznenenađenja i ove godine! Zato, ne propuštajte priliku.

DAN 1. nedelja, 30.12., polazak iz Beograda, polazak iz Niša
Okupljаnje grupe na predviđenom parkingu u Beogradu u 19h, u Nišu u 20h. Vožnja ka Budvi, uz usputne pauze za osveženje, odmor i granične formalnosti.

DAN 2. ponedeljak, 31.12., Budva
..dolazak u Budvu u prepodnevnim časovima. Kratka info tura “Budva na pjenu od mora“ za upoznavanje sa gradom. Smeštaj u sobe (opis vila i hotela u prilogu). Pripreme i proslave počinju već od podneva na trgovima Starog grada. Slobodno vreme i pripreme za najluđu noć. DOČEK NOVE 2018. GODINE NA TRGU uz tradicionalno bogat muzičko scenski spektakl  u čitavom Starom gradu, do duboko u noć ili u nekoj od diskoteka, restorana ili klubova. Noćenje.

DAN 3. utorak, 01.01.  Budva – Dubrovnik – Budva
Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju pored mora …U 10.30h organizovan izlet do Dubrovnika (fakultativno/ min. 30 putnika). Sledi kraći obilazak starog grada sa vodičem. Slobodno vreme za šetnju starim gradom. Povratak u kasnim popodnevnim časovima u Budvu. Pripreme za reprizu dočeka. Polazak na reprizu novogodišnje večeri u 20.00h. REPRIZA NOVOGODIŠNJE VEČERI NA TRGU ili u nekoj od nekoj od diskoteka, restorana ili klubova. Noćenje.

DAN 4. sreda, 02.01.   Kotor – Porto Montenegro
Slobodan dan u Budvi ili fakultativni izlet za Kotor i Porto Montnegro. Polazak u 11h, kraća vožnja potom, sledi razgled    grada. Pauza oko 2 sata za individualno razgledanje, ručak i šetnju, potom nastavak puta do Porto Montenegra- luksuznoj marini za jahte u Tivtu. Vreme za šetnju i osveženje u nekom od mnogobrojnih restorana i caffea. Povratak u Budvu u ranim večernjim časovima. Kasni chek out, ukrcaj stvari u autobus i odlazak do centra grada. Vreme u centru do polaska. Polazak u kasnim večernjim časovima (nakon koncerta). Vožnja uz pauze radi odmora, osveženja i graničnih formalnosti..

DAN 5. četvrtak, 03.01.   povratak u Niš, povratak u Beograd
…očekivani dolazak na mesto polaska u Niš i Beograd u prepodnevnim časovima (zavisno od gužve u saobraćaju, zadržavanjima na granici). Kraj programa.

Promotivna cena aranžmana

69.00

* promotivna cena važi za uplate i rezervacije do 10. decembra. Redovna cena 79.00€.
Doplata za studio 10€ po osobi za ceo period boravka (ogranicen broj studija)

Devizni deo aranžmana je plativ na 3 mesečne rate, do marta 2018. godine

Aranžman obuhvata:

 • * organizovan prevoz modernim turističkim autobusom po programu,
 • * 2 noćenja u privatnim registrovanim turističkim vilama, u blizini hotela Slovenska plaža u 1/2 ili 1/2+1 sobama,
 • * usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

 • * doplate za polaske iz Beograda (15€), Vranja (15€), Novog Sada (25€)
 • * individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • * obavezna doplata za boravišnu taksu, 3€ za sve vreme boravka (plaća se po dolasku u Budvu),
 • * doplatu za doručak u obližnjem hotelu (na upit)
 • * ulaznice za mesta koja se posećuju,
 • * međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • * troškove fakulatativnih izleta, Dubrovnik (30€), Kotor & Porto Montenegro (12€),
 • * ulaznice i rezervacije restorana, diskobarova za Doček i reprizu (moguća na upit).

Popust deca do 7g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 30% na cenu aranžmana u posebnom ležaju, 50% u zajedničkom ležaju.
Doplate: za  1/1 sobu: + 30€

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:
Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 7 dana pre polaska.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do marta 2019.:
Aranžman se može platiti na rate do marta 2019., tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake MESEČNE rate do marta 2019. godine (decembar, januar, febrar). Garancija za plaćanje preostalih rata mogu biti čekovi građana ili administrativna zabrana na platu. Obaveza je klijenta deponovanje čekova ili adm.zabrane najkasnije pet (5) dana nakon rezervacije.

Privatni smeštaj: Smeštaj gostiju je u privatnim vilama, koje se nalaze u naselju preko puta hotela Slovenska plaža.
Vile raspolažu sopstvenim kupatilom, TV, WIFI, grejanjem. Sve vile su pregledane od strane agencije pre prijema gostiju, i sa vilama organizator ima višegodišnju uspešnu saradanju.
Planirane vile za smeštaj gostiju: Vila Božović, vila Mirko, vila Predrag,
Organizator zadržava pravo, da usled prebukiranosti pomenutih, goste smesti i u objekat- vilu koja nije navedena, ali je po lokaciji, kvalitetu, ista i u istom rangu kao i pomenute vile. Detaljan opis, slike vila, dostupan na sajtu ili u prostorijama agencije.

Hotelski smeštaj: Organizator osim privatnog, na zahtev (rezervacija na upit), može smestiti goste i u izabrani hotel na njihov zahtev. Cenovnik hotela dostupan u agenciji organizator, ili u prostorijama suagenata, zastupnika organizatora.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • *Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
 • *Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • *Obavezno proverite važnost lične karte, odnosno pasoša (važeći min.još 6 meseci ukoliko putnik putuje na izlet u Dubrovnik )
 • *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
 • *Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Crne Gore i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • *Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
 • *preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta

 • BesplatanWiFi
 • Parking

Budva Nova Godina 2017

Dočekajte Novu 2017.godinu na toplom plavom Jadranu gde se tradicionalno organizuje nezaboravan provod sa puno koncerata i celodnevnih kulturno scenskih spektakla i događanja. Boravak u Budvi, upotpuniće obilazak jednog od najleših gradova Mediterana, Dubrovnika, potom drevnog Kotora, satkanog od uskih ulica, palata, crkava… Za osveženje i povratak u sadašnjost i budućnost, vodimo vas u luksuznu jaht marinu- Porto Montenegro, gde svoje jahte parkira svetski jet set. Budva vam zasigurno sprema velika iznenenađenja i ove godine! Zato, ne propuštajte priliku.