fbpx
-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Hotel Adakule 5*

Rezervacija

Hotel Adakule 5* / Kušadasi

 • Letovanje Turska 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Turska Leto 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018
 • Letovanje Turska 2018

1.dan – polazak iz Beograda u 14h, iz Niša u 17:30h.  Vožnja uz usputne pauze po potrebi radi osveženja i odmora….
2.dan – dolazak u jutarnjim časovima u Čanakale. Smeštaj (od 14h ili ranije) i slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti, u 15h fakultativni izlet za Troju. Noćenje.
3.dan –Doručak. Nnapuštanje smeštaja i polazak za Kušadasi. Dolazak u Kušadasi u popodnevnim satima. Smeštaj u odabrani hotel.
4-11. dan – Boravak u Kušadasiju na bazi izabrane usluge iz tabele.
12.dan – Polazak iz Kušadasija oko 14h. Dolazak u Čanakale. Smeštaj u hotel. Noćenje.
13.dan – Doručak. Polazak za Srbiju. Dolazak u Niš oko 21h, u Beograd oko ponoći. Kraj programa.

Letovanje Turska 2018

sa usputnim relax noćenjem u hotelu mestu Čanakale u odlasku i povratku

KUŠADASI
Paket 9+2 noći, po osobi sa prevozom

Cene izražene u evrima po odrasloj osobi, za celokupni boravak od 11 noćenja sa prevozom

Bez dinarskog dela , bez doplata

DATUMI POLASKA
JUL AVGUST
Polazak Autobusa 04.07 13.07. 22.07. 31.07. 09.08. 18.08.
Period boravka
(9 noći Kušadasi 2 noći Čanakale)
05.07.
16.07.
14.07.
25.07.
23.07.
03.08.
01.08.
12.08.
10.08.
21.08.
19.08.
30.08.
Hotel Strukt Usluga
Adakule 5* 1/2+1 ultra
ALL
589 619 669 669 669 649
Jedno dete do 7 godina, u zajedničkom ležaju (ima svoje sedište na prevozu), doplata samo 99e
5 % popusta za uplate u celosti do 01.aprila 2018.

LEGENDA:
NA – Najam apartmana (A2 dvokrevetni, A3 trokrevetni, A4 – četvorokrevetni apartman)
BB – noćenje + doručak;
HB – polupansion (noćenje, doručak + večera);
All inclusive – sve uključeno;

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • – smeštaj na bazi 11 noći, (9 noći u Kušadasiju i 2 noći sa doručkom u Čanakaleu)
 • – autobuski prevoz
 • – usluge tehničkog / transfer vodiča – pratioca grupe u autobusu tokom puta,
 • – usluge predstavnika agencije na destinaciji

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • – obavezno putno osiguranje ( po cenovniku osig. kompanija)
 • – kao i ostale usluge ovim programom ne pomenute
 • – doplata za posebno mesto u autobusu 10€
 • – fakultativne izleta tokom boravka

POPUSTI ZA DECU:
Dete do 6 godina plaća 70€.
Dete do 12 godina ima popust 50%.
Drugo dete od 02-12 godina ima popust 50%.

Način plaćanja (do polaska, pre puta ili u celosti): 
100% prilikom rezervacija- zaključenja ugovora, čime ostvarujete 5% popusta do 01. aprila.
30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana. Ostatak u jednakim mesečnim  ratama najkasnije 10 dana pre polaska.

Odloženo plaćanje:
30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana, 30% aranžmana do 10 dana pre polaska.
Ostatak aranžmana (40%) u jednakim mesečnim ratama (mesečne rate se raspoređuju od momenta rezervacije  do najkasnije 10.decembra), uz deponovanje čekova građana ili  overene administrativne zabrane kao garancija plaćanja.

NAPOMENA: za odloženo plaćanje, rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije.
Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA.

Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji, i važe na originalnom obrascu organizatora. Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.).

Iznos koji dospeva na naplatu posle puta  (za koji se deponuju čekovi ili adm. zabrana, kao garancija plaćanja), preračunava se u dinarsku protivrednost po prodajnom kursu Banca Intese na dan deponovanja čekova , tj. adm. zabrane, i uvećava za 10% na ime manipulativnih troškova.

Opis hotela u pripremi

Prevoz se obavlja modernim turističkim autobusima ili minibusima, TV, DVD, klima. Okupljanje grupe je 30 minuta pre polaska. U toku puta je sa putnicima tehnički vodič ( pratioc grupe) koji je zadužen za prelaske granica, smeštaj gostiju i sl. Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom uplata aranžmana. Eventualna rezervacija posebnog mesta u autobusu ( napred, pozadi i sl.) se vrši prilikom prijave uz doplatu od  1.500 dinara po osobi.  Doplata još jednog mesta u autobusu iznosi 65 eura. Cene prevoza date su u tabeli. Klijent će prihvatiti mesto po rasporedu sedenja koji je napravila agencija, osim ako nije prilikom rezervacije izvršio doplatu za određeno mesto u autobusu.

VAŽNE NAPOMENE

 • *  Obavezno proveriti u agenciji tačno mesto i vreme polaska dva dana ranije.
 • *  Obavezno preuzeti Opšte uslove putovanja organizatora i sa istim se upoznati pre prijave za aranžman,
 • *  pročitati i proučiti detaljan opis smeštaja (lokacija, udaljenost od plaže, centra, usluga, servis…) prilikom rezervacije
 • *  Detaljan opis hotela dostupan na sajtu organizatora i u katalogu za leto 2018.
 • *  Putnici ulaze u očišćenje, spremljene sobe, ali su u obavezi da tokom boravka sami vode računa o higijeni istih,
 • *  Putnici su dužni da se pridržavaju kućnog reda  (kućni red možete dobiti blagovremeno u agenciji).
 • *   agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične ili carinske vlasti ne dozvole izlazak (iz Srbije) klijentu, i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja
 • *   agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične/ carinske vlasti ne dozvole ulazak i boravak klijenta u Turskoj/Bugarskoj, i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja

 OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.