-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Kraljevina Jordan – Mala pustinjska avantura

Rezervacija

Kraljevina Jordan – Mala pustinjska avantura /

 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Jordan i Egipat putovanje
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan
 • Jordan i Egipat putovanje

KRALJEVINA JORDAN

Pustinjska avantura i priča o dva mora

7 dana – polazak 21.maj 2019, 15.oktobar 2019.

Aman – Đeraš- Mrtvo more-Madaba-Planina Nebo- Karak-Petra-Wadi Rum-Aqaba

 

DAN 1. ponedeljak, TRANSFER DO AERODORMA
Okupljanje na dogovorenom mestu i transfer turističkim autobusom ili minibusom ka Budimpešti  u večernjim časovima. Vožnja uz pauze radi odmora i osveženja…

DAN 2. utorak,   AMAN- PLANINA NEBO- MRTVO MORE
… prijava za let, pasoška kontrola, let u jutarnjim satima za Aman. Sletanje na aerodrom u Amanu, prestonici Kraljevine Jordan. Ukrcavanje u autobus, panoramsko razgledanje grada, od antičkog rimskog teatra, starog jezgra grada zvanog “Balad”, kralj Abdulah džamije, odlazak do Citadele (Herkulesov hram)….. Kraće slobodno vreme u centru za osveženje, šoping i/ili individualno razgledanje. Napuštanje Amana, vožnja ka Mrtvom moru uz obilazak planine Nebo, odakle je Mojsije posmatrao Svetu zemlju.  Smeštaj u hotel na Mrtvom moru. Večera. Slobodno vreme za odmor ili korišćenje nekih od bazena ili spa usluga rizorta. Noćenje.

DAN 3. sreda,  MRTVO MORE-  ĐERAŠ- MADABA-WADY RUM
Doručak. Slobodno prepodne na Mrtvom moru ili fakultativni izlet za Đeraš, nekada jedno od najvažnijih trgovačkih i kulturnih središta Bliskog Istoka, danas nazivano „Pompeji istoka“,  zbog posebno očuvanih  arheoloških ostataka antičkog grada. Povratak do hotela, odjava  i vožnja za pustinju Wady Rum uz obilazak Madabe.  Dolazak u kasnim popodnevnim ili večernjim časovima u Wady Rum pustinju. Smeštaj u beduinski kamp hotel. Beduinska večera , u pustinji. Noćenje.

DAN 4. četvrtak,    WADY RUM- AQABA- CRVENO MORE- PETRA
Doručak. Obilazak kampa ili fakultativna vožnja džipovima po pustinji. Nastavak vožnje za Aqabu, obilazak mesta, slobodno vreme u centru ili odlazak na moderno uređene plaže na južnom delu grada Aqabe. Vreme predviđeno za uživanje na Crvenom moru. U kasnijim popodnevnim časovima vožnja za Petru. Dolazak u večernjim časovima, nakon čas i po vožnje. Smeštaj u hotel. Noćenje.

DAN 5. petak,  PETRA
Doručak. Celodnevni izlet za Petru – jedno od antičkih čuda. Razgled sa vodičem, uz mogućnost savlađivanja određenih deonica jahanjem kamila, konja…..povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 6. subota, PETRA- AMAN
Doručak. Napuštanje hotela, ukrcaj i polazak ka Amanu. Vožnja uz pauze, preko Karaka, gde je predviđena poseta arheološkom lokalitetu i drevnoj tvrđavi. Pauza za obilazak, zatim nastavak vožnje ka Amanu. Dolazak na aerodrom kraljica Alija, prijava za let za Budimpeštu. Sletanje u 22.50h. Po sletanju organizovan transfer do Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Niša….

DAN 7. nedelja, transfer do mesta polaska
….dolazak u  Beograda u ranim jutarnjim, Kruševca u jutarnjim i Niš u prepodnevnim časaovima…Kraj programa

Cena aranžmana

389€

+ Avio karta , dinarski deo aranžmana od 11.900 dinara (zavisno od momenta rezervacije)

Aranžman je plativ na 6 mesečnih rata od momenta rezervacije

 

Aranžman obuhvata:

 • * Avioprevoz  (dinarski deo aranžmana/napomena PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije! Plaća se u celosti jednoktratno )
 • * prtljag do 10 kg uključen u cenu (veličina, težina i broj komada prtljaga i težina zavisi od kompanije i cene)
 • * smeštaj u hotelima  sa 3***  ili 4**** na bazi tri (3) noćenja, hb
 • * smeštaj u beduinskom kamp-hotelu u WadyRum pustinji,
 • * ishranu u hotelima na bazi švedskog stola,
 • * beduinska večera u WadyRum-u,
 • * usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
 • * usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
 • * prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,
 • * organizovanje programskih izleta tokom boravka

 

Aranžman ne obuhvata:

 • * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom(ulaznice za lokalitete)
 • * obavezne troškove napojnica, ulazno izlaznih viza i napojnica za vozače, vodiče i hotelsko osoblje –87$
 • * troškove ulaznica u Petru (50 jordanskih dinara, što je oko 70$, plaća se na ulazu u lokalitet ili u pratnji vodiča 80$)
 • * doplate za prtljag (za kompaniju Ryanair, doplaćuje se prtljag do 20kg ili 30 kg po cenovniku kompanije)
 • * transfer od Niša, Beograda do aerodroma u Budimpešti i povratno (iz Bga 45€)
 • * transfer iz drugih gradova Srbije do aerodroma (moguć uz doplatu, vidi opis „transfer do aerodroma“)
 • * obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • * fakultataivni izleti organizovani od strane inopartnera ( ne čine sastavni deo programa)

 

Doplate na avio letu  (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.
Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, sobu sa pogledom na grad), moguća na upit.
Doplata za prtljag

Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera.
Ovlašćeni inopartner organizatora

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuj e dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom), a devizni deo na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju).

Deviznio deo aranžmana, plaća se na 6 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.

Napominjemo da je dinarski deo aranžmana iznos, koji je promenjiv jer predstavlja iznos avio karte!

Zavisi od momenta prijave.  Let je organizovan kompanijom Ryanair iz Budimpešte. Organizator  organizuje transfer iz Niša (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje je u nastavku.
 • Hoteli su sa minimum 3*** ili 4***
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih
 • objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

OPIS  SMEŠTAJA – HOTELA:

 • Hotel Petra Place 3***+, http://www.petrapalace.com/  . Nalazi se u blizini ulaza u lokalitet Petra. Sve sobe TWC sa SAT TV, fen. Raspolaže sa dva otvorena bazena (dostupnost I upotreba zavise od vremenskih prilika), loby bar, restoran. Doručak švedski sto. Večera takođe švedski sto.
 • Kamp

OPIS  TRANSFERA U ZEMLJI:

Transfer do aerodorma je uračunat u cenu dinarskog dela koji organizator ponudi klijentu. Cena dinarskog dela je promenjiva, i zavisi od momenta rezrvacije, kao i količine prtljaga.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Jordan, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Jordana i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Jordanu.
 • praksa je u Jordanu ostaviti bakšiš – napojnicu recepcionaru, prevozniku, vodiču (1-3 dolara po osobi i po danu)
 • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 • BesplatanWiFi
 • Peskiri
 • Fen
 • Recepcija na ulazu
 • Bazen

Putovanje u Izrael i Kraljevinu Jordan

Jordan je zemlja Bliskog istoka poznata po dva mora – Mrtvom i Crvenom. Glavni grad je Aman, koji je zvanično najbezbednija prestonica Bliskog istoka. I dok Akabski zaliv na Crvenom moru okupiraju turisti iz susednog Egipta, susedi na Mrtvom moru su malo specifičniji. Ipak, Jordan je jedna od dve arapske države koje su u miru sa Izraelom.