-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Milano

Rezervacija

Milano / Milano

Milano

U italijanskoj prestonici mode..

avionom 4 dana, organizovani polazak u subotu 17.11. – povratak u utorak 20.11.

Organizovani polasci sa vodičem i obilaskom Milana, Torina

 

DAN 1. 17.11. subota/  Niš – Milano
Okupljanje na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu dva sata pre leta. Let za Milano u 13.35h. Sletanje na aerodrom Milano Bergamo u 15.25h. Transfer do Milana, shuttle busom, smeštaj u hotel. Slobodno vreme ili kratko upoznavanje sa gradom (metro & pešaka). Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 2. 18.11. nedelja / Milano
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poludnevna pešačka tura Milanom sa vodičem: Katedrala Duomo, Galerija Vitorija Emanuela, milanska Skala, Sforzesco zamak…pauza za osveženje gde preporučujemo da probate pravi ukus Milana – panzerote uz aperitiv na nekom od trgova ….Nastavak obilaska odlaskom do crkve Santa Maria della Grazia (za ulaz gde se nalazi čuvena “Tajna večera” potrebna najava i uplata prilikom rezervacije). Slobodno popodne u centru grada za individiualno razgledanje i obilaske. Moguć fakulatativni odlazak na stadion Đuzepe Meaca. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

DAN 3. 19.11. ponedeljak / Milano- Torino
Doručak. Slobodan dan ili fakultataivni izlet za Torino. Vožnja autobusom /ili vozom do prestonice Pjemonta, još davno prozna Pariz Italije. Po dolasku razgledanje grada umetnosti, muzeja, čokolade, fudbala „Stare dame“, filma, ……Slobodno popodne u Torinu.  Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 4. 20.11. utorak/  Milano-Bergamo
Doručak. Napuštanje hotela i transfer do Bergama. Moguć kraći jutarnji razgled ovog šarmantnog gradića. Odlazak na aerodrom. Prijava za let. Sletanje na niški aerodorm. Transfer do Beograda, Čačka, Kruševca, Vranja…Kraj programa

Cena aranžmana nakon 20.10.2018.

139.99€

First minut cena aranžmana do 20.10.2018.

129.99€

+ Avio karta = dinarski deo aranžmana od 4.500 dinara (zavisno od momenta rezervacije)

First minut cena je važeća za ograničen broj uplata.
Napomena: dinarski deo je promenjiv, zavisno od trenutne cene avio karte!
Iskazana cena aviokarte je trenutna, važeća u momentu objave ovog putovanja!

Aranžman(dinarski + devizni deo) obuhvata:

 • * Avioprevoz Niš – Milano – Niš, kompanijom Rayanair (din. deo aranžmana)
 • * dozvoljeni prtljag na letu, ( 1 komad prtljaga dimenzia kompanije Ryanair 40X20X25cm )
 • * 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa minimum 3* u širem centru Milana , u 1/2 ili 1/2 +1 sobama,
 • * turistička organizacija puta, usluga pratioca grupe tokom boravka i realizacije programa
 • * organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka (City tour, panoramsko razgledanje grada…)

 

Aranžman ne obuhvata:

 • * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • * transfer autobusom/mini busom od aerodroma do hotela i povratno (15€ ukupno),
 • * obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • * troškove gradskog prevoza (metro,bus..)
 • * troškove fakulatativnih izleta, pešačka tura kroz Milano 15€, Torino oko 35€
 • * gradsku turističku taksu – 4e dnevno/ plaća se na recepciji priliokom smeštaja,
 • * obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,
 • * doplata za prtljag 55x40x20cm-12e (ukoliko je u kabini) i 16e (ukoliko ga predajete) i u tom slučaju imate pravo na još jedan prtljag    dimenzije 35x20x20 cm, a gubite pravo na prtljag dimenzije 40x20x25 cm koji je uključen u cenu.

 

Doplate na avio letu (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje, posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:
Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate do polaska, tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  dinarski deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom) i devizni deo na ime rezervacije 25% aranžmana, a ostatak (75% aranžmana) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  deo aranžmana – avio karte u celosti (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju). Prilikom rezervacije dinarski deo se plaća u celosti.
Deviznio deo aranžmana, plaća se na 5 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu
(OBAVEZNO deponovanje čekova ili adm.zabrane najkasnije 5 dana nakon rezervacije), tako da 3 rate se isplaćuju pre, a 2 rate nakon puta.
NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska.  Hoteli su sa minimum 3*** u širem centru navedene destinacije.
 • Organizator zadržava pravo da usled prebukiranosti, goste smesti u hotel sličan po kvalitetu i lokaciji.
 • Opis smeštajnog objekata je informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekata.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj..)

OPIS  TRANSFERA:

 • Transfer od/do aerodroma se obavlja udobnim turističkim autobusima, ili miniautobusima zavisno od broja putnika.
 • Napomena: U slučaju manjeg broja putnika od predviđenog, organizator može organizovati transfer gradskim i/ili medjugradskim prevozom od aerodrome do hotela (shuttle bus ili voz). Vožnja do hotela traje oko 20 minuta.

OPIS  FAKULATIVNIH  IZLETA:
Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu.
Minimum za realizaciju izleta je 30 prijavljneih putnika. Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera.
Napominjemo da su cene promenjive (!) , i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Uključuju usluge organizacije inopartnera, angažovanje prevoza, vodiča, panoramsko razgledanje znamenitosti (spolja)… Cene izleta: City tour (trajanje oko 4.5 časova) oko 15€, Torino – oko 35€. Fakultativni izleti nisu obavezan  deo prorama putovanja, i realizuju se u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika a u saradnji sa inopartnerom.

U slučaju manjeg broja putnika i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet ,  organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u R.Nemačkoj, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Italiji.
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.
 • Molimo proverite da li Vaš prtljag je u granicama dozvoljneih dimenzija. Za veći prtljag, ćete morati da izvršite doplatu na aerodromu ukoliko prilikom prijave za let se utvrdi da je Vaš prtljag većih dimenzija od dozvoljneog.
 • Obavezno proveriti u agenciji informacije o dozvoljneom prtljagu na letu (težine, dimenzije torbe, dozvoljna sadržina).

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 • WiFi
 • Peskiri
 • Fen
 • Recepcija na ulazu

Milano (ital. Milano, lom. Milan, od keltskog Mediolanum) je drugi po veličini grad u Italiji, glavni grad okruga Milano i regije Lombardija u severnoj Italiji. Milano se smatra „privrednim srcem“ Italije. Grad je, takođe, i svetski poznat privredni, modni i medijski centar. Milano je čuven po svojoj gotskoj katedrali, operi „Milanska skala“ i velikom arhitektonskom i umetničkom nasleđu.U svetu, Milano je najpoznatiji kao jedno od središta svetske mode (Nedelja mode u Milanu), uz Pariz i Njujork.