-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Trebinje – Sarajevo

Rezervacija

Trebinje – Sarajevo / Trebinje

 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine
 • Nostalgicna tura. Docek Nove 2018 godine

TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO

5 dana – polazak 09.11.2018., povratak 13.11.2018

DAN 1. petak 09.11. Beograd – Niš-Prokuplje-Višegrad
Polazak iz Beograda oko 21h, iz  Niša oko 22h. Putovanje, preko Kruševca, Užica i Mokre Gore do Višegrada. Uz usputne pauze po potrebi i zbog graničnih formalnosti.

DAN 2. subota 10.11. Višegrad-Trebinje
Dolazak u Višegrad u ranim prepodnevnim satima. Pauza u Višegradu  za obilazak starog mosta, čuvene “Ćuprije na Drini“ i spomenika Ivi Andriću, šetnja do Andrić grada, koji su izgradili Emir Kusturica i Vlada Republike Srpske u čast Nobelovca pauza za slikanje, doručak, kafu, kupovinu suvenira. Fakultativno vožnja brodićem po Drini. Nastavak puta ka Trebinju. Dolazak u Trebinje u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. nedelja 11.11. Trebinje-Dubrovnik-Trebinje
Doručak. U 08h polazak do Crkvina gde obilazimo manastir Hercegovačku Gračanicu, povratak u grad, obilazak Trebinja sa vodičem. Šetnja ulicama starog grada, gradske zidine sa trgovima. “Trg Pesnika“ gde su platani stari preko 100 godina, koji predstavljaju simbol grada. Na trgu se nalaze brojni pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Nakon obilaska centra Trebinja polazak za Dubrovnik – fakultativno–  je oko 12:00h. Dolazak u Dubrovnik oko 14h, Dubrovnik je jedinstven u svetu zbog impresivnih srednjevekovnih tvrđava, crkava, samostana i palata i često ga nazivaju biserom Jadrana. Razgledanje grada uz stručnog lokalnog vodiča palata Sponza, Orlandov spomenik, Lovrenac, šetnja Stradunom. Slobodno vreme do 19h. Povratak u Trebinje. Noćenje.

DAN 4. ponedeljak 12.11. Trebinje-Mostar-Sarajevo
Doručak. Napuštanje hotela. U 8:00h Polazak grupe za Mostar. Dolazak u grad na Neretvi obilazak građevina koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kujundžiluk, spomenik Aleksi Šantiću itd. Stari most je obnovljen početkom 21. Veka, a po uzoru na most koji je tu bio iz osmanlijskog perioda, Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama gde ćemo napraviti pauzu za kafu i šoping. Nastavak putovanja za Sarajevo. Obilazak Sarajeva uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme. U popodnevim satima oko 18h polazak za Srbiju.

DAN 5. utorak 13.11. Niš-Beograd
Dolazak u Niš i Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA iz Beograda

89€ po osobi

CENA ARANŽMANA iz Niša

79€ po osobi

U cenu ulazi:

 • * 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni ili švedski sto) u hotelima sa 3* u Trebinju (1/2 i 1/3 sobama, TWC),
 • * Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima (AC, TV), usluge vodiča i pratioca grupe, razgledanja po programu.
 • * Usluge pratioca grupe
 • * Organizacija puta

 

U cenu NE ulazi:

 • * ulaznice za lokalitete i muzeje,
 • * obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje,
 • * individualni i ekstra hotelski troškovi.
 • * vožnja brodićem po Drini u Višegradu – 5 €
 • * odlazak u Dubrovnik – 15€

 

Doplate: za 1/1 sobu: + 80% od cene aranžmana,

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

Odloženo plaćanje: prilikom rezervacije uplata od 19€, ostatak aranžmana se raspoređuje u 6 rata po 10€. (Jul-Decembar)

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj je u Trebinju u gradu u hotelima sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Usluga noćenje sa doručkom

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • * U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
 • * Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • * Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • * U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • * Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • * Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

OPŠTE NAPOMENA:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0142/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051440 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

 SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Ovaj program je rađen na minimum 40 plativih putnika.

 • WiFi
 • Recepcija na ulazu
 • Klima

Putovanje Bosna i Hercegovina Trebinje
Trebinje je gradsko naselje i sedište grada Trebinja u Republici Srpskoj, BiH. Prema konačnim podacima popisa stanovništva 2013. godine, u naseljenom mjestu Trebinje ukupno je popisano 22.987 lica.Ime grada potiče ili od latinske riječi tribunus (tribunus militum je zapovjednik jedne veće ili više manjih jedinica rimske vojske) ili od slovenske riječi treb, što znači žrtva (žrtvovati).