BEČ AVIONOM NA UPIT – STALNI POLASCI

Cena

po osobi od

od 179 €
REZERVIŠI

Program putovanja

DAN 1. četvrtak, / transfer iz Beograda, Čačka, Kruševca,do Niša…
Okupljanje na Lukoil pumpi u Nišu u , ukrcaj putnika i nastavak putovanja ka Grčkoj uz pauze…
DAN 2. petak,./Grčka- Hilandar
…dolazak u Solun. Kraća šetnja centrom grada, obilazak najznačajnijih peške dostupnih mesta, u blizini Aristotelis trga, Rotonde, sa kraćom pauzom u centru za kupovinu, obrok, individualno razgledanje…..Popodne nastavak vožnje ka Svetoj Gori, dolazak u ranim večernjim časovima. Smeštaj, odmor.
DAN 3. subota, PRAZNIK USPENJA PRESVETE BOGORODICE/ Hilandar
Doručak. Napuštanje smeštaja, vožnja do luke, preuzimanje viza za Hilandar, ukrcavanje na brod i plovidba do Svete Gore. Po iskrcavanju, prevoz organizovanim autobusom do manastira Hilandar. Smeštaj u konak manastira, kratka pauza za osveženje i okrepljenje u manatirskoj gostoprimnici. Posle kraćeg odmora obilazak manastirskog kompleksa, Sabornog hrama i svetinja: bunar Svetog Save, loza Svetog Simeona, kosturnica i Grobljanska crkva, knjižara manastira u kojoj se mogu kupiti Hilandarska izdanja knjiga, tamjan, ikone, sveće, vino i drugo. Prisustvo na večernjoj službi u okviru koje se iznose i celivaju svete mošti. Poklonjenje i celivanje čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice. Večera u trpezariji sv. kralja Milutina. Noćenje.
DAN 3. nedelja, / Hilandar
U ranim jutarnjim satima bogosluženje sa bratstvom manastira Hilandara, a posle Liturgije zajednički ručak u trpezariji sv. kralja Milutina. Pauza za odmor, okrepljenje, obilazak…..Oko podneva transfer do pristaništa, ukrcavanje na brod i plovidba do Uranopolisa. Pauza u turističkom mestu za odmor, ručak….Popodne polazak za Srbiju. Vožnja preko graničnog prelaza Evzoni, Severne Makedonije, uz pauze po potrebi i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš posle ponoći, dodatni transfer do Beograda,Novog Sada, Kruševca, Čačka…

Cena aranžmana obuhvata:

* prevoz miniautobusom sa polaskom iz Niša, (uz moguć dodatni transfer iz Beograda, Čačka i drugih gradova),
* smeštaj u vilama/pansionima u blizini Svete Gore, (u Uranopolisu, Jerisosu ili Stavrosu..)
* obezbeđen smeštaj jedno noćenje u manastirskom konaku na Hilandaru
* troškove brodske karte do Hilandara
* usluge vodiča pratioca grupe, za planirana razgledanja
* kompletna turistička organizacija programa

Cena aranžmana

Cena aranžmana ne obuhvata:

* vizu za Hilandar u iznosu od 25€ (sveštenstvo,monaštvo,studenti do 26.god. i đaci 10€)
* individualne troškove putnika, i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* dodatni transfer do Čačka, Beograda, Novog Sada, Negotina, Zaječara…

Način plaćanja

sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana. Trošak vize (dimentriona) za Hilandar se plaća u ispostavi Hilandara u Uranopolisu prilikom preuzimanja dozvole za ulazak.Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Opšte napomene

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Za ulazak u R.Grčku neophodno je ispuniti uslove, koje diktira vlada Grčke, a obaveza je putnika da se informiše i pribavi dokaz o vakcinaciji, PCR test, brzi antigenski test ili drugi zahtevani dokument.

  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Republici Grčkoj i Atosu, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Grčke i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Grčkoj
  • Program rađen na bazi minimum 10 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
  • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
  • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

od 179 €
REZERVIŠI
Call Now Button