BUDIMPEŠTA 28.05-29.05.

Program putovanja

Budimpešta – priča o tri grada koji su postali jedan. Čaroban. U starom Budimu Vas dočekuje antička a u brdovitom delu Budima srednjovekovna atmosfera, a sa druge strane Dunava – ravna Pešta sa najlepšom gradjevinom grada Parlamentom i širokim bulevarima, među kojima se posebno ističe Andrasi bulevar – imitacija pariskih Jelisejskih polja.

Dan 1. subota/28.05. Budimpešta

Sastanak grupe u 00.45h u Nišu, na parkingu pored LukOil pumpe. Vožnja autoputem uz jednu kraću pauzu. Polazak iz Beograda u 05h. Vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti. Dolazak u Budimpeštu, potom panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Heroja–Andraši bulevar- Opera,Bazilika Svetog Stefana– Brdo Svetog Gelerta– Budimski dvorac –crkva Matije Korvina – Ribarska kula. Nakon razgledanja smeštaj u hotel, u ranim popodnevnim časovima. Odmor. Uveče odlazak na fakultativno krstarenje Dunavom ispod budimpeštanskih mostova, sa vodičem (trajanje oko sat vremena). Povratak u hotel.  Cena:15 €/po osobi.Noćenje.

Dan 2. nedelja/29.05. Budimpešta – Sentandreja – Beograd – Niš

Doručak.Odjava iz hotela. Polazak na fakultativni poludnevni izlet. Kraća vožnja iz Budimpešte, dolazak u slikovitu Sentandreju, grad koji sagradiše srpski trgovci u 18 veku…Pešacka tura „srpskim tragom“: Trg Vuka Karadžica – Požarevačka crkva – rodna kuća Jaše Ignjatovića – Glavni trg sa Blagoveštanskom crkvom i čuvenom srpskom školom, Preparandija – Saborna crkva i srpski muzej. Cena: 10 €/po osobi. Polazak za Budimpeštu. Kraća pauza u centru. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima, sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima, nastavak puta za Niš. Dolazak posle ponoći, zavisno od zadržavanja na granici, gužve u saobraćaju. Kraj programa.

Cene

U cenu ulazi:

autobuski prevoz Niš-Beograd-Budimpešta-Beograd,

jedno noćenje sa doručkom u hotelu sa 3*/4*

panoramsko razgledanje grada , usluge turističkog vodiča, agencijske usluge.

U cenu ne ulazi:

fakultativni izleti

putno zdravstveno osiguranje,

ulaznice u muzeje i crkve (osim ako nije drugačije navedeno programom),

ekstra hotelski troškovi.

 

Prevoz – moderan turistički autobus, video & audio oprema, klima ili minibus (AC/TV).

Smeštaj hotel 3*

Lokacija:  u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel raspoleže aperitiv barom, restoranom, sefom, parkingom. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon, 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. Za ovo puttovanje planiran je hotel Budapest 3*.

Agencija zadržava pravo da u slučaju prebukiranosti ovog hotela, program realizuje u drugom hotelu, slične lokacije, iste ili više kategorije.

Usluga: doručak – švedski sto

Fakultativni izleti:

Krstarenje brodom – 15€/deca do 12 godina 10€, 

Sentandreja -10€ / deca do 12godina -5€,

Popusti za decu do 12 godina:

Dete do 6 godina u pratnji dve odrasle osobe: – 50% (imaju mesto u autobusu, dele ležaj).

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe: -30% (ima ležaj i mesto u autobusu).

1/1 soba je na upit : + 60% od cene u 1/2 sobi

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o garanciji putovanjazaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” , Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 700761-020681/vv. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”,011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALO TRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021.godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

89 EUR
REZERVIŠI
Call Now Button