BUDIMPEŠTA Nova 2022.godina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program putovanja

Budimpešta – priča o tri grada koji su postali jedan. Čaroban. U starom Budimu Vas dočekuje antička a u brdovitom delu Budima srednjovekovna atmosfera, a sa druge strane Dunava – ravna Pešta sa najlepšom gradjevinom grada Parlamentom i širokim bulevarima, među kojima se posebno ističe Andrasi bulevar – imitacija pariskih Jelisejskih polja. Pozivamo Vas da zajedno dočekamo Novu godinu!

DAN 1. četvrtak/30.12.2021, Niš- Beograd- Budimpešta

Transfer putnika ka Beogradu u 19.30h sa parkinga Luk Oil pumpe, kod mega marketa Mega Maxi u Nišu. Vožnja autoputem sa pauzom po potrebi. Polazak iz Beograda u 23h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti.

DAN 2. petak/31.12.2021, Budimpešta

..dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima (zavisno od gužve na graničnom prelazu). Panoramsko razgledanje grada autobusom, (trajanje oko 3,5 sata– ulazi u cenu) :

Trg Heroja- Andraši bulevar- Opera, Bazilika Svetog Stefana- Brdo Svetog Gelerta- Budimski dvorac- Crkva Matije Korvina- Ribarska kula. Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Od 21h fakultativni odlazak autobusom iz hotela do centra grada (5€). Doček Nove Godine na ulicama i trgovima Budimpešte. Noćenje.

DAN 3. subota/01.01.2022. Budimpešta – Sentandreja & krstarenje brodom- mađarska čarda Doručak. Sloodno vreme za individualne obilaske ili odlazak na fakultativne izlete.

Nakon doručka, polazak na fakultativni izlet ( trajanje oko 3,5 sata) za slikovitu Sentandreju, grad koji sagradiše srpski trgovci u 18 veku…Pešacka tura „srpskim tragom“: Trg Vuka Karadžica – Požarevačka crkva – rodna kuća Jaše Ignjatovića – Glavni trg sa Blagoveštanskom crkvom i čuvenom srpskom školom, Preparandija – Saborna crkva i srpski muzej. Cena: 10 €/po osobi. Povratak u Budimpeštu.

U kasnim popodnevnim satima fakultativno krstarenje Dunavom ispod budimpeštanskih mostova, sa vodičem (trajanje oko sat vremena). Cena:15 €/po osobi. Uveče, fakultativna svečana večera u čardi uz bogat meni, folklorni program, maĎarske pesme i zvuke ciganske muzike provešćemo jedno nezaboravno veče. Cena 35 € (transfer + bogat meni + piće + ciganska muzika, folklorni program). Noćenje.

Dan 4. nedelja/02.01.2022. Zamak Gedolo

Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet za Gedolo – čuveni letnjikovac kraljice Eržebete, udaljen 30 km od Budimpešte. Ovaj barokni zamak izgradila je plemićka porodica Grasalković u XVIII veku. Zamak, koji je danas otvoren za turističke posete, okružen je živopisnim parkovima i ergelom. Cena: 10€ (transfer+vodič). Ulaznica se plaća na licu mesta ( oko 10€, u zavisnosti od kursa forinte). Povratak u Budimpeštu. Slobodno popodne. Noćenje.

DAN 5. ponedeljak/03.01.2022. Budimpešta – Beograd- Niš

Doručak. Napuštanje hotela, slobodno vreme ili fakultativni izlet za TC Campona.Polazak na fakultativni izlet – za čuveni trgovinski centar CAMPONA u čijem sastavu se nalazi TROPICARIUM. Cena: Transfer do tržnog centra je 5 €/po osobi. Ulaznica za Tropicarium plaća se na licu mesta (oko 8-10€ po osobi, zavisi od kursa forinte).Povratak za Srbiju u 15h sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima, u Niš posle ponoći (zavisno od gužve u saobraćaju i na graničnom prelazu).  Kraj programa.

Cene

Napomena : Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika, vremenskih uslova i drugih objektivnih okolnosti na destinaciji .

Aranžman obuhvata:

 • organizovan prevoz turističkim autobusom po programu,
 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* ili 4*,
 • panoramsko razgledanje grada,
 • usluge organizacije putovanja i turističko voĎstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

 • doplate za polazak/transfer južnije od Beograda, duž autoputa 2000 dinara/deca do godina 1.200 dinara,
 • individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • ulaznice za muzeje, lokalitete, galerije, dvorce
 • meĎunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • troškove fakulatativnih izleta: krstarenje brodom -15€/ deca do 12g. 10€, Zamak Gedolo -10€, Campona -5€, Tropikarium –5€ Sentandreja -10€/ deca do 12g -5€., transfer do centra grada za Novu godinu- 5€,
 • doplate za 1/1 sobe (na upit)
 • doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (20€ po osobi)

Opis smeštaja:

Hotel Millenium 3*, širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar.

Popusti za decu do 12 godina u hotelu sa 3 * – Deca do 6 godina u pratnji 2 odrasle osobe: -50% (imaju mesto u autobusu, dele ležaj) . Deca od 6-12 godina u pratnji dve odrasle osobe: -30% (imaju ležaj u hotelu i mesto u autobusu) .

Hotel Novotel City 4*, na budimskoj strani, blizu Eržebet mosta. 1/2 i 1/3 sobe, family room, opremljene TWC, tv, telefonom i mini barom. Usluga: doručak na bazi švedskog stola.

Deca (1 ili 2 deteta) do 16 godina u pratnji 2 odrasle osobe plaćaju aranžman 40€ po osobi.

Hoteli su kategorisani prema kriterijumima zemlje koja se posećuje.

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:

Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dev. dela) na 3 jednake rate do 14 dana pre polaska.

  Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do marta 2022.:

Aranžman se može platiti na rate do aprila 2022. godine,

-prilikom rezervacije 25% iznosa aranžmana,

– do 14 dana pre puta 35%

– do 14 dana pre puta, ostatak iznosa aranžmana (40%)deponovanjem čekova, kreditnom karticom, adm.zabranom.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Mađarskoj,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Mađarsku,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Madjarske tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju  Mađarske i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

od 139 EUR
REZERVIŠI
Call Now Button