CARSKA LAVRA HILANDARA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

3 dana, – polazak u ponedeljak 20.12.2021, povratak u sredu 22.12.2021.

Program putovanja

DAN 1. ponedeljak, 20.12./ polazak iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kruševca, Niša…
Transfer iz Beograda u 18.30h, vožnja do Niša, ukrcaj putnika ina parkingu T.C. Tempo u 22h, nastavak putovanja ka Grčkoj uz pauze…

DAN 2. utorak, 21.12. / … URANOPOLIS – HILANDAR
..dolazak u jutarnjim satimo, u Uranopolis. Preuzimanje dozvola za ulazak na Svetu Goru i brodskih karata. Predah do ukrcavanja na brod. U 9.45, polazak broda iz Uranopolisa. Iskrcavanje u Jovanici i nastavak putovanja ka manastiru Hilandaru. Smeštaj u konake manastira, kratka pauza za osveženje i okrepljenje u manatirskoj gostoprimnici. Posle kraćeg odmora obilazak manastirskog kompleksa, Sabornog hrama i svetinja: bunar Svetog Save, loza Svetog Simeona, kosturnica i Grobljanska crkva, knjižara manastira u kojoj se mogu kupiti Hilandarska izdanja knjiga, tamjan, ikone, sveće, vino i drugo. Prisustvo na večernjoj službi u okviru koje se iznose i celivaju svete mošti. Poklonjenje i celivanje čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice. Večera u trpezariji Sv. kralja Milutina. Noćenje.

DAN 3. sreda, 22.12./HILANDAR – SOLUN – NIŠ- BEOGRAD
U ranim jutarnjim satima bogosluženje sa bratstvom manastira Hilandara, a posle Liturgije zajednički ručak u trpezariji Sv. kralja Milutina. Pauza za odmor, okrepljenje, obilazak…..Oko podneva transfer do pristaništa, ukrcavanje na brod i plovidba do Uranopolisa. Poseta metohu manastira Hilandara, Kakovu. Odlazak u Solun. obilazak Hrama Sv.vmč.Dimitrija i poklonjenje njegovim moštima. Slobodno vreme. Polazak ka Srbiji u večernjim satima, vožnja preko graničnog prelaza Evzoni, Severne Makedonije, uz pauze po potrebi i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš posle ponoći, dodatni transfer do Beograda,Novog Sada, Kruševca, Čačka…Kraj programa

Cene

Aranžman obuhvata:

* prevoz miniautobusom turističke klase sa polaskom iz Niša,

* obezbeđen besplatan smeštaj jedno noćenje u manastirskom konaku na Hilandaru sa obrocima,

* troškove rezervacija termina, priloge za manastir, i turistička organizacija puta,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja i pratioca grupe.

Aranžman ne obuhvata:

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* brodske karte za Hilandar, iznos 15€,

* obroci van manastira Hilandara,

* dozvole za ulazak na  Hilandar u iznosu od 25€ (plaća se direktno prilikom preuzimanja vize u Uranopolisu),

* dodatni transfer iz Beograda, Čačka i drugih gradova do Niša (uz doplatu, zavisno od broja putnika)

 

Način plaćanja: 

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija aranžmana je 50%, ostatak iznosa do 14 dana pre puta.

Aranžman moguće platiti odloženo, 50% prilikom rezervacije, a ostatak na 3 rate, (januar/mart 2022.) deponovanjem čekova građana,

kreditnom karticom ili administrativnom zabranom. Za odloženo plaćanje, neophodno je izjasniti se prilikom sklapanja ugovora o putovanju,

a čekove, adm.zabranu ili plaćanje kreditnom karticom, regulisati najkasnije 14 dana pre polaska.

Napomene u vezi smeštaja:

 • Smeštaj na Hilandaru je u višekrevetnim sobama, sa zajedničkim toaletom, u konaku manastira
 • Organizator putovanja ne utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od nadležnih u manastiru
 • Obroci su organizovani u manastiru, večera prvog dana boravka, ručak drugog dana boravka,
 • Svi gosti su dužni da se pridržavaju pravila i kućnog reda, posebno aktuelnih mera zbog suzbijanja širenja pandemije

 OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Za ulazak u R.Grčku, kao i tranzit preko S.Makedonije, neophodno je ispuniti uslove, koje diktira vlada Grčke i krizni štab Grčke, a obaveza je putnika da se informiše i pribavi dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test ne stariji od 72 časa, negativan antigenski test ne stariji od 48 časa ,  ili dokaz o preležanom covid19, odnosno zelenio sertifikat ili drugi zahtevani dokument.

Samo muškarcima je dozvoljen ulazak na Svetu Goru gde se nalazi manastir Hilandar. Osobe ženskog pola, mogu putovati bez ulaska

uz mogućnost organizovanog krstarenja oko manastira, uz doplatu.

Obaveza je putnika da se blagovremeno informiše oko aktuelnosti i procedura putovanja. Zvanični podaci dostupni na https://www.mfa.gov.rs/

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Cena sa polaskom iz ostalih gradova do Niša, zavisi od broja putnika, organizator 5 dana pre puta će ponuditi klijentu cenu uslužnog transfera
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak, trantit i boravak u R.Grčkoj i Severnoj Makedoniji, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju S. Makedonije i Grčke, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Grčkoj
 • Program rađen na bazi minimum 8 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 SREĆAN PUT I UGODAN BORAVAK ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP 494 od 16.12.2020. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum8 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Cena

po osobi od

139 €
REZERVIŠI
Call Now Button