HOTEL MINAMARK RESORT & SPA 4* ALL

Hurgada se nalazi na oko 5 sati vožnje (530 km) južno od Kaira. Najveca atrakcija je besprekorno čisto i toplo more. Od Nila je deli oko 150 km kamenite pustinje čiji vrhovi prelaze 1700 m. Širom grada nalazi se veliki broj restorana, radnji, barova, malih pabova i internet kafea. Podvodni svet je izuzetno bogat tako da je Hurgada popularna i kod ronilaca. Pored lepih plaža, interesantan je i mali arhipelag nenaseljenih koralnih ostrva sa prelepim podvodnim svetom.

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel MinaMark resort & spa 4*

Hotel Minamark se nalazi u Sheraton ulici u samom centru Sakale. U okolini se nalaze mnogobrojni restorani, kafići, diskoteke, shopping centri… Memša se nalazi na oko 2 minuta vožnje.

Hotel poseduje sopstvenu plažu sa besplatnim ležaljkama i suncobranima. Hotel sadrži bazene za odrasle i decu kao i aqua park. U svom sadržaju takođe ima animacije za decu i odrasle, sportske terene, igrališta, ronjenje, sportove na vodi, spa centar, teretanu…WiFi je besplatan u lobiju hotela.

Usluga hotela je All inclusive – samoposluživanje.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan – Beograd (aerodrom Nikola Tesla) – Hurgada – Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla dva sata pre poletanja. Let avio kompanijom Air Cairo Beograd – Hurgada. Po sletanju na aerodrom u Hurgadi i obavljanja viziranja, transfer putnika do odabranog hotela. Smeštaj putnika.

2 – 6/7. Dan – Boravak putnika u hotelu na bazi izabrane usluge.

7/8. Dan – Napuštanje hotela putnika po pravilima hotela. Transfer putnika od hotela do aerodroma u Hurgadi. Direktan let kompanijom Air Cairo Hurgada – Beograd. Sletanje u Beograd. Kraj

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Avio prevoz – čarter let – Beograd – Hurgada – Beograd,
 • Ručni prtljag (7 kg) i čekirani prtljag (23 kg)
 • Aerodromske takse
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge i broja noćenja
 • Usluga predstavnika na destinaciji
 • Troškovi organizacije

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Organizovan transfer do aerodroma
 • YQ taksa
 • Egipatska viza (Državljani Republike Srbije vizu mogu uzeti u Hurgadi nakon sletanja na
  aerodromu po ceni oko 25$ po pasošu ili u ambasadi Egipta u Beogradu po ceni oko 12$ po
  pasošu.),
 • Troškovi fakultativnih izleta

Način plaćanja:  * rezervacija uplatom 30% iznosa aranžmana, 30%, ostatak do 21 dan pre polaska,

Odloženo plaćanje:

* ostatak (iznos do 40% aranžmana) deponovanjem čekova, adm.zabrane ili kreditnom karticom, na rate do 20. novembra 2023. godine.

Deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane, kreditne kartice obavezno najkasnije 10 dana po rezervaciji.

NAPOMENA:

Za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 10 dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.

Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.).

Transfer je dodatna usluga, i radi se na upit ukoliko ima slobodnih mesta.   

VAŽNE NAPOMENE:

Ulazak u Egipat je dozvoljen državljanima Srbije.

Za putnike koji su revakcinisani nije potreban PCR test ali je potreban sertifikat o vakcinaciji sa QR kodom.

Za lica koja nisu vakcinisana potreban je PCR test sa QR kodom. (obaveštenje na današnji dan 31.03.2022.)

Putnik je u obavezi da se informiše o uslovima ulaska pre puta jer se uslovi ulaska stalno menjaju.

Shodno epidemiološkoj situaciji u svetu sve destinacije se vode pravilima koja propisuje Svetska zdravstvena organizacija.

Obaveštenje o polasku/vremenu leta biće istaknuto na sajtu organizatora najkasnije dan pre polaska, a putnici su dužni da se informišu i provere vreme leta blaovremeno na sajtu organizatora ili na dežurni telefon agencije.

*  Obaveza je putnika da budu na aerodromu dva (2)časa pre predviđenog leta,

*  Obavezno preuzeti Opšte uslove putovanja organizatora i sa istim se upoznati pre prijave za aranžman,

*  Pročitati i proučiti detaljan opis smeštaja (lokacija, udaljenost od plaže, centra, usluga, servis…) prilikom rezervacije

*  Detaljan opis hotela dostupan na sajtu organizatora i u katalogu za leto 2022.

*  Putnici ulaze u očišćenje, spremljene sobe, ali su u obavezi da tokom boravka sami vode računa o higijeni istih,

*  Putnici su dužni da se pridržavaju kućnog reda  (kućni red možete dobiti blagovremeno u agenciji).

*  Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične ili carinske vlasti ne dozvole izlazak (iz Srbije) klijentu, ili ulazak na teritoriju

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura,  kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredišteGarancija po Ugovoru o garanciji putovanjazaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” , Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 700761-020681/vv.  zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija.  ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora,  odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

 

 

Cena

po osobi od

od 494eur
REZERVIŠI
Call Now Button