REZERVACIJE

Kapadokija avionom

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cena

po osobi od

449,00€
REZERVIŠI

Program putovanja

DAN 1. subota,10.04.2021., BEOGRAD- ISTANBUL
Okupljanje grupe na aerodormu “Nikola Tesla” u Beogradu. Direktan let za Istanbul. Po sletanju transfer autobusom, i panoramsko razgledanje užeg centra grada autobusom sa vodičem. Kraće slobodno vreme u centru Istanbula, za osveženje, fotografisanje.Večera i smeštaj u hotel. Noćenje.

DAN 2. nedelja,11.04.2021. / ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja grada, šoping. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska sa vodičem Top Kapi palate, Aja Sofije, Plave džamije…..Individualni povratak u hotel. Uveče fakulativno organizovan odlazak na tursko veče. Noćenje.

DAN 3. ponedeljak,12.04.2021. / ISTANBUL- KAPADOKIJA
Doručak. Napuštanje smeštaja. Slobodan dan za individualna razgledanja, obilaske…..Mogućnost organizovanja fakulatativne posete Dolmabahče palata, Trg Taksim, Vaseljenska Patrijaršija, krstarenja Bosforom. U popodnevnim časovima transfer do aerodroma, prijava za let za Nevšehir/Kajzeri u Kapadokiji. Po sletanju transfer, do hotela. Večera. Noćenje.

DAN 4. utorak,13.04.2021. / KAPADOKIJA I
Doručak. (moguć rano jutarnji odlazak na fakultativni let balonom, rezervacija i prijava pre puta).
Slobodan dan za obilaske i razgledanja ili fakultataivni celodnevni obilazak: ukrcavanje u autobus i polazak na celodnevno razgledanje sa vodičem, Dolina mašte, Zelve muzej na otvorenom, Goreme-muzej na otvorenom, Pašabag, Cavušin selo sa keramikom, Avanos. Pauza pored reke za ručak i osveženje. Mogućnost posete nekom od derviških manastira, prisustvo molitvi i plesu (zavisi od rasporeda, dozvoljenih termina u samom manastiru). Povratak,večera. Noćenje.

DAN 5. sreda,14.04.2021. / KAPADOKIJA II
Doručak. Slobodan dan za obilaske i razgledanja ili fakultataivni celodnevni obilazak: Učhisar panorama tvrđave, Derinkju podzemni grad, Ihlara, Selime manastir…pauza za ručak i osveženje uz tradicionalne pite gozleme. Odlazak do vidikovca Esentepe….povratak u hotel, večera. Noćenje.

DAN 6. četvrtak,15.04.2021. / KAPADOKIJA- KONYA- ANTALIJA
Doručak. Napuštanje smeštaja, ukracavanje u autobus i vožnja ka Antaliji uz pauzu u nekom od drevnih karavansaraja. Dolazak u Konju, koja je od 1097-1243. bila prestonica Turaka seldžuka, poznata i kao prestonica derviškog reda. Veruje se da je uovom gradu sahranjen grčki filozof Platon, a apostol Pavle svoj boravak u ovom gradu opisuje u Delima Apostolskim. Nakon obilaska grada, kraće slobodno vreme i nastavak vožnje za Antaliju. Očekivan dolazak u kasnim popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za korišćenje usluga rizorta, odmor. Večera. Noćenje.

DAN 7. petak,16.04.2021. / ANTALIJA
Doručak. Boravak u hotelu uz korišćenje ponude rizorta, wellness, spa,na bazi all inclusive usluge. Mogućnost organizovanja fakulatativnog obilaska antalijske regije, Kursunlu vodopada, antičkog grad Perge …
Povratak u hotel. Odmor. Večera.Noćenje.

DAN 8. subota,17.04.2021. / ANTALIJA
Doručak. Boravak u hotelu na bazi all inclusive usluge uz korišćenje ponude rizorta, wellness spa programa…. Mogućnost organizovanja fakulatativnog izleta za Demre, likijski grad i crkva i gde je boravio i potom sahranjen Sv.Nikola, Myra, sa antičkim nekropolama i teatrom.…..Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 9. nedelja,18.04.2021. / ANTALIJA-BEOGRAD
Rani doručak (ili doručak paket). Napuštanje smeštaja. Transfer do aerodroma, prijava za let za Istanbul. Po sletanju pauza i čekanje na vezu. Let AirSerbia komapnijom za Beograd u 15.45h. Sletanje na aerodrome Nikola Tesla u
Kraj programa.

Cena

cena paket aranžmana sa avio kartama

cena aranžmana – bez aviokarata

780,00€

480,00€

NAPOMENE: U slučaju opravdanih otkaza od strane putnika do 10 dana pre polaska, iznos aranžmana (480€) uplaćen 2021.godine se novoprijavljenim putnicima vraća u celosti, a iznos aviokarte podleže uslovima otkaza aviokompanije.

Aranžman obuhvata:

* avioprevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd sa uključenim taksama, ručnim prtljagom do 8 kg i redovnim prtljagom do 23 kg,
* avio prevoz na relaciji Istanbul – Nevšehir sa uključenim taksama, ručnim prtljagom do 8 kg i redovnim prtljagom do 20 kg,
* avio prevoz na relaciji Antalija – Istanbul sa uključenim taksama, ručnim prtljagom do 8 kg i redovnim prtljagom do 20 kg,
* prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Kapadokia – Konja – Antalija,
* smeštaj 2 noćenja u Istanbulu u hotelu 4* ili 5* na bazi noćenja sa doručkom,
* smeštaj 3 noćenja u Kapadokiji u hotelu 4* ili 5* na bazi polupansiona,
* smeštaj 3 noćenja u Antalijskoj regiji u hotelu 4* ili 5* na bazi 3 all inklusive usluge,
* večera prvog dana u Istanbulu (kontinentalni obrok po meniju)
* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
* prevoz autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,u Tuskoj
* usluge turističke organizacije i realizacije programa.

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i usluge koji nisu obuhvaćeni programom putovanja,
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka,
* doplate za dodatni prtljag (po tarifama aviokompanije),
* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,
* ulaznice za lokalitete, muzeje i galerije tokom realizacije programa,
* trošak pcr testiranja (ukoliko je neophodan za putovanje),
* ostale usluge ovim programom ne pomenute.

Fakultativni izleti:

nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova organizacije, oganizovanog prevoza, angažovanja vodiča agencije na srpskom jeziku i lokalnog vodiča …..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Ulaznice za lokalitete koji se posećuju u okviru fakultativnih izleta ne ulaze u cenu i plaćaju se na licu mesta. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu. Rezervacija i prijava za let balonom u Kapadokiji, se vrši najkasnije 15 dana pre puta (let zavisi od vremenskih prilika, rasporeda letova…)

Cene fakultativnih izleta:

Istanbul (Vaseljenska patrijaršija, AjaSofija, Plava džamija, Top Kapi, šoping )15€, Trg Taksim, Dolmabahče Palata,Vaseljenska Patrijaršija, krstarenje 15€, Kapadokija I (Dolina Mašte,Goreme, Cavušin…) 25€, Kapadokija II (Učhisar, Derinkju, Ihlara, Selime) 25€, Antalija, Kursunlu, antički grad Perga, 25€, Demre,Myra, 25€.
Paket svih izleta -110€
Let balonom u Kapadokiji: organizuje se kao poseban fakultativnijutarnji izlet, za koji je neophodno prijaviti se 15 dana pre puta. Cena transfera do poletne stanice i leta balonom staje od 160-200€. Precizan datum i cena biće poznata posle 01.aprila, i biće ponuđena svim putnicima blagovremeno.

Način plaćanja

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti posrednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje deo aranžmana (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju) a deo na 3 mesečne rate posle puta.

Informacije o smeštaju:

Smeštaj je u hotelima, registrovanih sa 4 ili 5 *, pregledani od strane agencijskih predstavnika. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa dodatnim /pomoćnim ležajem. Usluga u hotelima je na bazi švedskog stola, u Istanbulu noćenje sa doručkom, Kapadokiji polupansion, Antalijiskoj regiji (Antalija, Belek..) all inclusive.

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
* Broj mesta za ovo putovanje po ovoj ceni je ograničen, i planiran na bazi 45-57 putnika,
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine
trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
* Obavezno proverite važnost pasoša- neophodno je da važi najmanje 6 meseci od datuma planiranog povratka,
* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju
Turske u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
* Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih
putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
* preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Call Now Button