Nova godina u Istanbulu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program putovanja

AUTOBUSOM, 4 DANA/3 NOĆENJA
Polazak 29.11.2021, povratak 03.01.2022.

DAN 1.  sreda/   Novi Sad-Beograd-Niš

Sastanak putnika u Novom Sadu kod „Lokomotive“. Transfer do Beograda, parking ispred Mega Maxija, Obrenovački drum br. 3. Polazak u 16h.  Nastavak vožnje autoputem ka Nišu uz pauzu za predah i ulaz putnika. Polazak iz Niša u 19.30h, sa parkinga ispred LukOil pumpe. Vožnja ka Bugarskoj, prelazak granice i nastavak noćne vožnje uz pauze po potrebi …

DAN 2. četvrtak/ Jedrene Istanbul

U jutarnjim satima dolazak u Jedrene (tur.Edirne),glavni grad otomanskog carstva od 1365 do 1453.godine. Panoramsko razgledanje grada i obilazak: Džamija Selimija, gradski muzej, Janičarski hamam, Džamija Bajazita II, Crkva Sv.Đorđa, most na Marici- spomenik bitke u Balkanskom ratu 1913…..kraće slobodno vreme za šoping na Velikom bazaru. Nastavak vožnje do Istanbula. Dolazak u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Kraći predah. Šetnja sa vodičem za prvo upoznavanje sa gradom, večeru… Povratak u hotel. Noćenje

DAN 3.  petak, /Istanbul

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet sa vodičem: obilazak pešaka samog centra grada, Ataturk bulevar, Plave Džamije, Hipodroma, Aja Sofije, Topkapi palate, Arheološkog muzeja….Slobodno vreme u centru grada ili odlazak do  Kapali Čaršije.

Doček Nove godine, individualno ili fakultativno: odlazak na trg Taksim, nacionalni turski restoran, ili na brodu sa večerom.

DAN 4. subota/Istanbul

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet: vožnja do kvarta Fener, stara šarmantna četvrt, gde su nekada živeli imućni grci i jevreji. Poseta Vaseljeskoj patrijaršiji, crkvi Sv. Đorđa. Nakon obilaska i pauze za šetnju, organizovano krstarenje Bosforom uz razgledanje grada sa mora: Sulejmanija džamija, Dolmabahče palata, Bešiktaš, Rumenli hisar, Jildiz Palata…Nakon krstarenja, pauza na Trgu Taksim, sa mnogobrojnim radnjama, šoping centrima…Individualni povratak ili povratak autobusom u kasnim popodnevnim časovima.

Fakultativno: obilazak Dolmabahče palate sa vodičem. Nakon obilaska povratak na Trg Taksim. Kraće slobodno vreme. Povratak u hotel.

Uveče: fakultativni odlazak na reprizu dočeka Nove godine- tursko veče, u tradicionalnom restoranu.

DAN 5. nedelja/Istanbul

Doručak. Slobodno vreme do polaska. Mogućnost organizovanja fakultataivnog izleta do “Sapphire”, najviše zgrade Istanbula, visoke 236m, sa programom simulacije leta iznad Istanbula, 4d filma…Polazak u ranim popodnevnim časovima za Srbiju. Putovanje uz pauze po potrebi, radi odmora i graničnih formalosti.

DAN 6. ponedeljak/Niš- Beograd- Novi Sad

Aranžman obuhvata:

* prevoz modernim turističkim autobusom po programu,

* smeštaj u Istanbulu  na bazi 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 ili 4*

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* usluge turističke organizacije i realizacije programa,

 

 

Aranžman ne obuhvata:

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* doplatu za 1/1 sobu 50€, fakultativni program i izlete,

* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van predviđenog programa,

* ulaznice za lokalitete, muzeje i galerije tokom realizacije programa (osim ako drugačije nije naznačeno)

* doplata za polazak iz Novog Sada 25€, iz Beograda 10€, i ostalih gradova (Kruševac, Negotin, Leskovac, zavisno od broja putnika),

Cene fakultativnih izleta

Cene fakultativnih izleta (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):
* Top Kapi, Aja Sofija, Plava Džamija, Hipodrom, ulaznica i vodič45€,
* Krstarenje brodom i Vaseljenska Patrijaršija20€

* fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznice, organizacije…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima pravo da ponudi: organizovanje izleta javnim gradskim prevozom ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da NE prihvati, bez ikakvih troškova.

Način plaćanja

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana, uplatom na račun agencije.

Doplata za 1/1 sobu, vrše se prilikom rezervacije.

Rezervacija aranžmana- 39€, ostatak do punog iznosa aranžmana do 15 dana pre puta.

Deo aranžmana u maximalnom iznosu od 50€, se može platiti na rate deponovanjem čekova ili administrativnom zabranom na platu.

na 2 mesečne rate (januari februar, deponovanjem čekova, adm.zabrane na platu, ili kreditnom karticom,).

Važna napomena: ukoliko klijent ne izvrši uplatu ostatka iznosa, u navedenom roku, organizator može smatrati da je klijnet odustao od putovanja i postupati po Opštim uslovima putovanja, kao u slučaju otkaza od strane putnika.

Prtljag: dozvoljena količina prtljaga je jedna putna torba/kofer po osobi, do 25kg. Dodatni prtljag prevoznik može naplatiti po tarifi.

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova  organizacije, oganizovanog prevoza, angažovanja vodiča agencije na srpskom jeziku i lokalnog vodiča …..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Ulaznice za lokalitete koji se posećuju u okviru fakultativnih izleta ne ulaze u cenu i plaćaju se na licu mesta. Minimum za realizaciju je 25 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.

Cene fakultataivnih izleta:

Pešačka tura 15€, Fener,Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje 20€, Dolmabahče 25€ (sa ulaznicom), tursko veče oko 25€ (više ponuda),

Izlet Spphire zgrada sa ulaznicom i projekcijom 20€, transfer Trg Taksim Nova godina- 5€, Doček u nacionalnom restoranu- individualno.

Informacije u vezi smeštaja:

Smeštaj je u hotelima, registrovanih  sa 3 ili 4 *, pregledani od strane agencijskih predstavnika. Lokacija hotela je Laleli, deo grada.

Planiran hotel za smeštaj gostiju je hotel Kuran sa 3*. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa dodatnim /pomoćnim ležajem. Usluga u hotelima je na bazi švedskog stola, noćenje sa doručkom.

Organizator zadržava pravo da u slučaju prebukiranosti navedenog hotela, ili iz drugih razloga više sile, ili okolnosti na koje nije mogao

da utiče, goste smesti u hotel iste ili više kategorije, na sličnoj lokaciji i sa istim ili višim kvalitetom usluge.

 

Opis smeštaja

Smeštaj je u Istanbulu u hotelima sa 3*, Laleli/Aksaraj. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Usluga noćenje sa doručkom (buffet).
Za putovanje u Tursku potreban je biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 6 meseci nakon završetka putovanja.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Turskoj kao i   

   tranzita kroz Bugarsku, posebno o aktuelnim pandemijskim merama,

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine  

   trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja 

   istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih  

   objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

* Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom

   putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Obavezno proverite važnost pasoša- neophodno je da važi najmanje 6 meseci od datuma planiranog povratka,

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak

* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju 

  Turske ili Bugarske, i  u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.

* Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih

   putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

* preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  700761-020681/VV od  03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija  700761-020681/VV od  03.12.2020..  ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora,  odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br. 494 od 16.12.2020.god. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Cena

po osobi od

119,00 €
REZERVIŠI
Call Now Button