OHRID NOVA 2022. GODINA

Polazak 30.12.2021.
Termin 31.12.-03.01.2022.

Program putovanja

DAN 1. četvrtak 30.12. Beograd – Niš – Ohrid
Polazak iz Novog Sada u 19.30h parking kod Lokmotive, iz Beograda parking Tempo Ada u 20:30h, iz Niša Luk Oil pumpa kod Maga Maxija (bivšeg Tempa) u 23:50h. Vožnja prema Makedoniji sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja po potrebi.

DAN 2. petak 31.12. Beograd – Niš – Ohrid
..dolazak na Ohrid u jutarnjim časovima. Kratko upoznavanje sa gradom. Smeštaj. Odmor. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak grada u pratnji vodiča: Donja i Gornja Porta, crkva Sv. Sofija – najstarija crkva iz XI veka sa unikatnom galerijom fresaka, crkva Sv. Bogorodice Perivletpos XIII vek (početak svetske renesanse) obilazak starog grčkog amfiteatra, Samoilovog utvrđenja (dom jednog od najstarijih makedonskih kraljeva), crkve Sv. Jovan Kaneo, crkve Sv. Klimenta… Poseta i radnji za proizvodnju papirusa, koja se nalazi u starom gradu. Slobodno vreme.
Priprema za doček Nove Godine. Svečana večera i doček uz bogat meni i neograničeno piće. Noćenje

DAN 3. subota 01.01. Ohrid
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Sv. Nauma, manastira iz IX veka sa najpoznatijom freskom Sv. Metodija i njegovih učenika koja uključuje: Sv. Nauma, Sv. Klimenta i Sv. Savu Tvorca. Panoramski pogled na muzej na vodi „Zaliv na koskite“. Na Sv. Naumu mogućnost obilaska samog izvora Crnog Drima. Preporučujemo ručak u nekom od restorana na Sv Naumu. Nakon obilaska manastira i izletišta, povratak za Ohrid. Slobodno vreme u gradu. Repriza dočeka Nove godine na Trgu (u hotelu Maiva 4* ulazi u cenu). Noćenje.

DAN 4. nedelja 02.01. Ohrid-Struga
Doručak. Slobodno prepodne. Fakultativna podnevna vožnja brodićem po jezeru u trajanju od 1h. Popodne fakultativni izlet do Struge: obilazak ovog drevnog kulturnoistorijskog grada. Nastavak puta do Vevčana, sela dobro očuvane arhitekture, sa 13 crkava,manastira i kapela, nekoliko ledničkih jezera u okolini i brojnim izvorima. Nakon obilaska večera u nekom od tradicionalnih restorana. Povratak u Ohrid, slobodno vreme u gradu. Noćenje.

DAN 5. ponedeljak 03.01. Ohrid-Skoplje – Niš – Beograd
Doručak. Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do polaska. Vožnja za Srbiju uz pauze po potrebi. Dolazak u Niš u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od graničnih formalnosti, transfer do Beograda. Kraj programa.

Aranžman obuhvata:

* prevoz modernim turističkim autobusom,

* 3 noćenja u Ohridu u izabranom objektu, na bazi izabrane usluge,

* Doček Nove godine uz neograničeno piće za goste hotela Maiva 4*i Klimentica 3*

* Reprizu dočeka Nove godine za goste hotela Maiva 4*,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa

* troškovi organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

* putno zdravstveno osiguranje,

* fakultataivne izlete,

* usluge van predviđenih programa,

* transfer iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kruševca (zavisno od broja putnika),

* ulaznice za lokalitete, galerije, muzeje van programa putovanja ili programom izleta ne obuhvaćene

 

Cene fakultataivnih izleta:

razgledanje Ohrida sa vodičem 5€, Izlet do Sv. Nauma – 10€, izlet Struga i Vevčane sa večerom- 20€

krstarenje Ohridskim jezerom – 7€

 

Doplate: za  1/1 sobu: 50 % od cene aranžmana

Odbitak za sopstveni prevoz: 20€

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija aranžmana– 30€, do 10 dana pre puta ostatak do punog iznosa aranžmana.

Aranžman se može platiti i delimično na rate deponovanjem čekova ili adm.zabranom na platu

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  deo aranžmana (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju) a deo na 3 mesečne rate posle puta.

Opis i lokacija hotela:

HOTEL “MAIVA” 4*, nov objekat u turističkom naselju Sv.Stefan na 50 m od obale jezera. Smeštaj u luksuznim sobama, opremljenih francuskim krevetom i garniturom za dnevni boravak, satelitskom TV, besplatnim WiFi internetom, klima uređajem, mini barom i terasom sa pogledom na jezero. SPA centar sadrži: đakuzi, turska banja i saunu (neki od sadržaja se posebno rezervišu, plačaju, a funkcionisanje je u skladu sa covid propisima i protokolom).  www.hotelklimetica.com.mk

HOTEL “KLIMETICA” 3*, nalazi se u turističkom naselju Sv.Stefan 50m od obale jezera. Smeštaj u dvokrevetnim i dvokrevetnim sa dodatim krevetom, luksuznim sobama koje imaju:kablovsku TV, besplatni internet, klima uređaj i terasom sa pogledom na jezero. Ima i prostrani lobi sa pogledom na jezero, sa barom, WiFi vezom kao i letnju baštu. www.hotelklimetica.com.mk

Napomene u vezi smeštaja:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon razgledanja grada,  a napuštaju se poslednjeg dana boravka u skladu sa politikom hotela . Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

Opšte napomene:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

Za ulazak u Severnu Makedoniju, neophodno je imati važeći pasoš ili ličnu kartu R.Sebije.

Državljani Srbije mogu da uđu S.Makedoniju pod uslovom da imaju jedan od sledećih uslova:

-Potvrdu o primljene 2 doze vakcine

-potvrdu o preležanom COVID19 ne stariju od 45 dana,

– negativan rezulatat PCR testa, ne stariji od 72 sata, prilikom ulaska na teritoriju S.Makedonije,

– negativan rezultata antigenskog testa, ne stariji od 48 sati, prilikom ulaska na teritoriju S.Makedonije,

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to
osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se
samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove
osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem
Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se
Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog
lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za
slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.
potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u
slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i
sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se
prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:
1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih
sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića
Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj
garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,
Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora,
odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu
YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude,
odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
SREĆAN PUT ŢELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da
preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrĎuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program raĎen na bazi minimum 45
prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta

Cena

po osobi od

od 165 €
REZERVIŠI
Call Now Button