RIM – NAPULJ, SORENTO, KAPRI, AMALFI, POMPEJA

Program putovanja

DAN 1. ponedeljak / Beograd –Rim- Napulj

Okupljanje putnika na aerodromu “Nikola Tesla”. Direktan let iz Beograda, kompanijom Air Serbia JU530 u 06:45h.  Sletanje na aerodrom Fuimicino u Rimu u 08:20h, kraći predah, potom transfer ka Napulju, uz pauze po potrebi. Dolazak u ranim popodnevnim časovima. Panoramskim razgled grada iz autobusa, sa pauzom za fotografisanje, osveženje u centru…. Smeštaj u hotel. Noćenje.

DAN 2. utorak / Napulj

Doručak. Poludnevno razgledanje Napulja sa vodičem: Piazza dell’ Plebiscito, Kraljevska palata, crkva San Francesco di Paola, teatro San Carlo- najstarija opera na svetu i Kapela Sansevero sa najpoznatijom skulpturom Hrist pod velom…..Slobodno vreme u centru za individualna razgledanja. Preporučujemo odlazak u napuljski Arheološki muzej- jedan je od najznačajnijih te vrste u svetu, potom Castel dell’Ovo – najstarije utvrđenje na obali u Napulju, Castel Sant’ Elmo i Castel Nuovo…. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

DAN 3. sreda / Pompeja –Sorento- Positano- Amalfi

Doručak. Celodnevni izlet do Pompeje i Amalfi rivijere. Po dolasku u prepodnevnim satima, obilazak jednog od najčuvenijih svetskih arheoloških nalazišta. Grad Pompeja je bio potpuno uništen u erupciji vulkana Vezuv 79.g.n.e. Građevine su ostale skoro savršeno sačuvane, jer je grad bio zatrpan slojem pepela i vulkanske lave pre nego što je slučajno otkriven. Budući da je erupcija zatekla sve građane Pompeje (oko 20.000 stanovnika), do danas su nam ostale vidljive naznake kako se živelo pre skoro 2000 godina. Iskopan je veliki deo građevina pa se prilikom posete mogu videti kuće, fontane, forumi, pozorišta, kupatila…

Posle krace pauze, nastavak putovanja ka Sorentu, gradicu idiličnih pejzaža, poznatog po limončelu – likeru od limuna, proslavljenog čuvenom pesmom Torna a Surriento (Vrati se u Sorento). Nastavak vožnje Amalfi rivijerom, uz kraće razgledanje i pauze u Pozitanu, gradiću uklesanom u stenama. Potom kraća vožnja rivijerom do Amalfija, nekada prestonica jedne od četiri snažne pomorske republike. Ova varoš na moru naziv dobija po Herkulovoj velikoj ljubavi nimfi Amalfi, za koju je tražio najlepše mesto za njen večni počinak, i našao ga upravo ovde.  U večernjim časovima povratak za Napulj. Noćenje.

DAN 4. četvrtak/ Ostrvo Kapri

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak ostrva Kapri, jednog od najpoznatijih ostrva sveta. Vožnja brodom/ trajektom. Kapri je jedno od najlepših ostrva Italije, satkan od sjaja, luksuza i glamura. Zbog svoje atraktivnosti danas je mondensko letovalište, gde uživaju sva čula. Ostrvo je poznato još od antičkih vremena, gde su Rimski carevi imali svoje vile i palate, zbog izuzetno prijatne klime. Na ovom ostrvu Tiberije je sagradio prvi arheološki muzej na svetu. Penjanje zičarom do grada Kaprija i obilazak mesta s prelepim vidikovcima, cuvene Faraglione. Povratak u Napulj u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 5. petak/ Napulj- Rim

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Rim. Vožnje uz pauze po potrebi. Dolazak u Rim oko podneva, panoramski razgled grada sa vodičem: Terme di Caracalla, bazilika San Giovanni in Laterano, bazilika Santa Maria Maggiore, Colosseum (spolja), Circo Massimo, Bocca della Verita, Castel Sant’Angelo, silazenje iz autobusa i nastavak pesice ka Piazza Navona jednog od najlepših rimskih trgova sa baroknim palatama, Pantheon, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi…Povratak u autobus i nastavak ka hotelu. Smeštaj u hotel. Slobodno veče. Noćenje.

DAN 6. subota/ Vatikan

Doručak. Poludnevni razgled i obilazak najmanje države sveta- Vatikana u kojoj je sedište poglavara Rimokatoličke crkve. Obilazak Vatikanskih muzeja: sale antickih skulptura i Laokona, sala Musa, galeria Candelabara, Tapiserija, Geografskih karata, Rafaelove sobe, Sikstinska kapela, bazilike Sv. Petra. Nakon obilaska slobodno popodne, individualni povratak u hotel. Noćenje.

DAN 7. nedelja/ Rimski forum & Koloseum – Tivoli

Doručak. Napuštanje hotela i slobodan dan u Rimu za individualna razgledanja ili fakultativni izlet Anticki Rim. Obilazak počinje odlaskom do najvećeg amfiteatra sveta i jednog od sedam svetskih cuda Koloseuma. Nastavak izleta  kroz Forume, gde se odvijao javni zivot antickog Rima, okupljao Senat, Vestalke čuvale Večni plamen, donosile najvažnije odluke nekada i za čitavo čovečanstvo, gde su izrečeni neki od najslavnijih govora…

Slobodno popodne uz Rimu za istraživanje i uživanje u čarima Večitog grada ili poludnevni fakultativni izlet do Tivolija – drevnog grada u blizini Rima. Jutarnji polazak za Tivoli (33km), po dolasku obilazak sa vodičem Vile d’Este sa stotinama fontana, koju je izgradio kardinal d’Este, kao svoj letnjikovac. Slobodno vreme za setnju. Povratak u Rim. Slobodno popodne u Rimu. Noćenje

DAN 8. ponedeljak/ Rim- Beograd

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do polaska. Transfer grupe do aerodroma. Direktan let za Beograd Air Serbia JU533 u 14.40h. Sletanje na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu u 16.15h. Kraj programa.

Cena

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz sa aviotaksama na relaciji Beograd-Rim-Beograd, sa jednim komadom čekiranog prtljaga do 23kg i ručnim prtljagom do 8kg dimenzije 55x40x23 cm

* transfer od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma,

* 7 noćenja sa doručkom u hotelu sa min. 4* u širem centru ili okolini, u 1/2 ili 1/2 sobama sa dodatnim/pom. ležajem,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta, usluge pratioca/ ili predstavnika iz agencije,

* razgledanje Rima i Napulja sa vodičem na srpskom jeziku

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplatu za večeru u hotelu, ili van hotela u restoranu,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* ulaznice za mesta koja se posećuju (ukoliko drugačije nije navedeno),

* gradsku komunalnu taksu koja je stupila na snagu 01.09.2014. (4 € dnevno), plaćanje prilikom smeštaja,

 

* fakultativne izlete:

  Vatikan 45€ (ulaznica, lokalni vodič, pratioc grupe, slušalice, rezervacija grupne posete)

  Antički Rim/ Forum & Koloseum 40€ (ulaznica, lokalni vodič, pratioc grupe, rezervacija grupne posete)

  Tivoli 55€, (ulaznica, lokalni vodič, pratioc grupe, rezervacija grupne posete)

  Pompeja i Amalfi Rivijera 65€ (ulaznica, lokalni vodič, pratioc grupe, rezervacija grupne posete)

  Ostrvo Kapri 75€ (brodska karta, lokalni vodič, pratioc grupe)

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:

Rezervacija 270€, ostatak u jednakim mesečnim ratama do 14 dana pre polaska.

Ostatak aranžmana, moguće je platiti na 2 mesečne rate, deponovanjem čekova, adm.zabrane ili kreditnom karticom.

  Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do kraja godine

Rezervacija: 270€, do 14 dana pre puta: 200€, ostatak na 4 mesečne rate (maj, jun, jul, avgust)

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

 

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Italiji,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Italiju,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Italije tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju  Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000031790 od 01.12.2022.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

870EUR
REZERVIŠI
Call Now Button