RIM – NOVA GODINA – AVIONOM

Rim – Vatikan – Napoli – Pompeja – Tivoli

Program putovanja

DAN 1. petak, 29.12.2023 /Beograd-Rim

  Okupljanje putnika na aerodromu  “Nikola Tesla” u Beogradu.Let iz Beograda u 06:45h. Sletanje na aerodrom Fuimicino u Rimu. Nakon graničnih formalnosti sledi panoramski razgled grada sa vodičem. Smeštaj u hotel. Mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture: Termini, Colosseum (spolja), trg Venecija, palata Venecija, Piazza Navona jednog od najlepših rimskih trgova sa baroknim palatama, Pantheon, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi… Slobodno veče. Noćenje.

 DAN 2. subota /30.12.2023., Vatikan

Doručak. Slobodno vreme u ili fakultativni obilazak najmanje države sveta- Vatikana u kojoj je sedište poglavara Rimokatoličke crkve. Obilazak bazilike Sv. Petra, vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Prilikom obilaska možemo uživati  u zbirkama antičkih statua, geografskih mapa iz 16. veka, Sala svećnjaka. Posebno se ističe Sikstinska kapela, čiju je tavanicu oslikao Mikelanđelo. Nakon obilaska Vatikana i muzeja, slobodno popodne za individualno razgledanje, obilazak. Slobodno vreme. Noćenje.

 DAN 3. nedelja / 31.12.2023. Rim: Rimski forum & Koloseum

  Slobodno vreme u ili fakultativni obilazak Rimskog Foruma i Koloseuma, prepoznatljivih mesta svakodnevnog političkog i zabavnog života antičkog Rima. Obilazak prepoznatljivih mesta svakodnevnog političkog i zabavnog života antičkog Rima. Rimski Forum, gde se okupljao Senat, Vestalke čuvale Večni plamen, donosile najvažnije odluke nekada i za čitavo čovečanstvo, gde su izrečeni neki od najslavnijih govora. Obilazak Kapitola, Marcelovog teatra, Bocca della verita. Odlazak do Koloseuma, najvećeg amfiteatra sveta Koloseuma, građenog rukama na hiljade robova, danas praktično viđen kao simbol Rima (ulaznica za Koloseum nije uračunata u cenu, ulaz moguć individualno nakon obilaska shodno dostupnosti ulaznica)…Nakon obilaska slobodno popodne za šoping, razgled, ili uživanju nekim od italijanskih restorana. Individualni doček Nove godine. Noćenje.

DAN 4. ponedeljak/ 01.01.2024., Rim – Tivoli – Beograd

Doručak . Slobodno vreme za individualno istraživanje i uživanje u čarima Večitog grada ili fakultativni obilazak Tivolija – drevnog grada u blizini Rima. Jutarnji polazak za Tivoli (33km, autobusom ili voz), po dolasku obilazak sa vodičem,  Vile d’Este, koju je na ostacima vile cara Hadrijana izgradio kardinal d’Este, kao svoj letnjikovac gde je preusmerio tok vode i napravio fontane, vodoskoke, baštu, izuzetne lepote. Povratak u Rim u popodnevnim časovima.

Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Oko 17.30h transfer grupe do aerodroma. Direktan let za Beograd u 20:40h. Sletanje na aerodrom u Beogradu u 22.10h.  Kraj programa.

 

Cena

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz kompanijom AirSerbia, Beograd-Rim-Beograd, jednan komad čekiranog prtljaga do 23kg i ručni prtljag do 8kg,

* sve pripadajuće aerdoromske takse (podložne promeni )

* transfer od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma,

* 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa min. 3* u širem centru u 1/2 ili 1/2 sobama sa dodatnim/pom. ležajem,

* usluge organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplatu za večeru u hotelu, ili van hotela u restoranu,

* fakultativne aktivnosti i izlete,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* ulaznice za mesta koja se posećuju (ukoliko drugačije nije navedeno),

* gradsku komunalnu taksu koja je stupila na snagu 01.09.2014. (6 € dnevno), plaćanje prilikom smeštaja

 

Minimalni broj putnika za realizaciju faklutativnh izleta je 30 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima pravo da ponudi: reorganizovan izlet javnim gradskim prevozom i/ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da NE prihvati. Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa, organizovani su u saradnji inopartnera, i cena im može biti promenjiva, i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Zbog velikih gužvi tokom novogodišnjih praznika, organizator i inopartner zadržavaju pravo da reorganizuju izlete, odnosno promene dan i vreme izvođenja.

Cene fakultativnih izleta: Vatikan–60€ (sa ulaznicom), pešačka tura-25€, Tivoli–55€, Coloseum i Rimski Forumi–25e (bez ulaznice);

Rezervacija fakultativnih izleta je neophodna prilikom rezervacije aranžmana, u protivnom agencija ne može garantovati slobodna mesta za kasnije prijave za izlete.

Transfer od/do aerodroma u Rimu: agencija napominjemo, transfere aerodrom- hotel-aerodrom, za ovaj aranžman , može da organizuje zakupljenim turističkim autobusom u Rimu  ili da organizuje transfere javnim gradskim prevozom (voz/autobus). Važno je napomenuti da važe rigorozna pravila ulaska turističkih autobusa u Rim, i da autobus nekada ne može doći do samog hotela, te se transfer i odlasci na izlete obavljaju, tj počinju i završavaju sa najdostupnijeg mesta za ulaz/izlaz iz autobusa.

 

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS.

* rezervacija aranžmana – 200€

* do 28 dan pre puta, 200€

* do 14 dana pre puta, ostatak aranžmana

Odloženo plaćanje do 6 mesečnih rata bez kamate (novembar 2023- maj 2024.):

* na jednake mesečne do kraja 2024. god (Bez kamate i bez uvećanja).

Deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane, kreditne kartice obavezno najkasnije 3 dana po rezervaciji.

 

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 3 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

Doplate na avio letu  (dodatni prtljag, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrste sobe i sl), moguća na upit.

 

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Planiran hotel za smeštaj grupe je Paris 3*
 • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom
 • doručak je tradicionalno kontinentalni, (slatko/slani, čaj, kafa..)
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

 objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).
 • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.

 

INFORMACIJE U VEZI AVIOPREVOZA:

 • Avioprevoz je organizovan kompanijom Air Serbia iz Beograda. U cenu uračunata aviokarta, sa jednim komadom čekiranog prtljaga do 23kg i ručnim prtljagom do 8kg dimenzije 55x40x23 cm. Detaljne uslove možete dobiti od agencije organizatora ili na sajtu aviokompanije www.airserbia.com.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Obaveza je putnika da se upozna sa Opštim uslovima organizatora i avioprevoznika
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • OBAVEZA je putnika da bude na aerodromu najkasnije 2 časa pre polatanja.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Napomnjemo da je generalno doručak u hotelima u Rimu, očekivano oskudniji i količinski i po sadržaju, u poredjenju sa uobičajenim doručkom u Srbiji (slatko slana posluženja, čaj, kafa…)
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Obavezno proverite važnost pasoša (Vaš pasoš mora biti važeći minimum 6 meseci od datuma povratka)
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Italiji.
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

629 eur
REZERVIŠI
Call Now Button