fbpx
-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Beč

Rezervacija

Beč / Beč

 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč autobusom

Beč

4 dana program autobusom, polasci 06.03.2020.

 

DAN 1. NIŠ- BEOGRAD- BEČ
Okupljanje putnika na parkingu T.C. Tempo u Nišu, polazak ka Beogradu u 20h. Vožnja autoputem ka Beogradu uz pauze za ulaz putnika na predviđenim mestima do Beograda. Okupljenje putnika u Beogradu, parking Tempo Ada, polazak u 23.30h. Vožnja ka Beču uz usputne pauze po potrebi i graničnih formalnosti….

DAN 2. BEČ
Dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje Beča iz autobusa u pratnji vodiča: Ring, Opera, kraljevski dvor Hofburg, Parlament,Trg Marije Terezije  i Burgteatar……Slobodno vreme u centru grada za individualna razgledanja, ručak, šoping.. Smeštaj u hotel. Noćenje.

DAN 3. BEČ
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za Bratislavu i Prater. Vožnja ka Bratislavi, autoputem, po dolasku panoramsko razgledanje grada, potom razgled pešaka – Tvrđave, Palate Grasalkovič, Jevrejske četvrti, katedrale Sv. Martina, šetnja starim delom grada….Slobodno vreme u Bratislavi. Povratak u Beč u ranim popodnevnim časovima, dolaskom u zabavni park Prater. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Odmor. Fakultativni večernji izlet za sve koji ne vole rano u krevet- izlet do Dunavskog tornja, na čijem se vrhu nalazi restoran-poslastičarnica, i odakle se pruža predivna panorama Beča. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 4. BEČ
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja jutarnjeg fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – letnje rezidencije Habsburgovaca. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dnevno-noćna vožnja prema Srbiji, uz pauze zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja…

DAN 5. BEOGRAD- NIŠ
..sa planiranim dolaskom u Beograd u ranim jutarnjim satima (zavisno od zadržavanja na granici), u Kruševac, Niš u prepodnevnim satima. Kraj programa.   

 

promo cena paket aranžmana autobusom

iz Niša

iz Beograda

promo Dan Žena, 06.-09.03.2020.

109€

99€

Aranžman je plativ i na 4 mesečnih rata, do juna 2020.

Promotivna cena važi do 25.02.2020. ili popune slobodnih mesta na promociji.

 

Aranžman obuhvata:

 • * prevoz modernim turističkim autobusom  iz Niša, Kruševca, Beograda, Novog Sada, po programu putovanja,
 • * smeštaj u hotelu  sa min.3 ili max 4* u Beču, na bazi 2 noćenja sa doručkom, (planiran hotel Piramida 4*),
 • * smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobama (dvokrevetne ili dvokrevetne sa dodatnim ležajem)
 • * organizovano razgledanje Beča, autobusom panoramski i pešaka, sa stručnim vodičem
 • * usluge pratioca grupe tokom realizacije programa iz agencije,
 • * organizovanje programskih i fakultativnih aktivnosti,
 • * transfer do aerodorma u Beču i aviokartu sa prtljagom po tarifi aviokompanije (za putnike koji su izvršili doplatu za let)

 

Aranžman ne obuhvata:

 • * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • * obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • * fakultativne izlete navedene u programu

 

Popusti i doplate:

 • * treća osoba u 1/2+1 sobi ima popust od 10%
 • * doplata za 1/1 sobu 60 eura (sobe na upit)
 • * popust za decu do 12 godina, uz dve punoplatežne osobe, 15 eura

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Cene fakultativnih izleta (minimum za realizaciju je 25 putnika):
*Šenbrun – 35€ (prevoz, ulaznica,usluge vodiča), Prater + Bratislava (vožnja do zabavnog parka, i izlet za Bratislavu, obilazak sa vodičem) – 20€, Dunavski toranj – 15€ (odlazak, ulaznica, usluge vodiča),
Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti, gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Prilikom rezervacije se uplaćuje 30%, a ostatak od 70% do 15 dana pre puta,
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje 40%, a ostatak od 60% čekovima građana, ili administrativnom zabranom, bez uvećanja, na preostalih 4 jednakih mesečnih rata)  NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Planiran hotel za ovo putovanje je hotel Piramida 4****, https://www.eventhotel-pyramide.com/en/
 • Organizator zadržava pravo da usled prebukiranosti, goste smesti u hotel sličan po kvalitetu i lokaciji.
 • Smeštaj je u 1/2 ili1/2+1 sobama, TWC, sa SAT TV,
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).
 • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu i svakoj sobi, bez obzira sto stoji u zvaničnom opisu hotela,

Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera. Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa.
Minimum za realizaciju fakultativnih aktivnosti je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih za fakultativni izlet, organizator može ponuditi klijentima korigovanu cenu ili organizovati transfere javnim gradskim prevozom (voz, metro, medjugradski  autobus) uz istu ili korigovanu cenu. Klijent nije dužan da prihvati korekciju organizacije izleta i korigovanu cenu. Cena izleta podrazumeva prevoz, usluge stručnog vodiča, turističku organizaciju i panoramska razgledanja lokaliteta i objekata (spolja, bez obezbedjenog ulaska, ukoliko drugačije nije navedeno, kao kod izleta za Šenbrun).

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremenskih uslova, doba dana itd…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u EU, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Austrije odnosno EU, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Austriji,
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),za goste koji koriste povratni let za Niš, kao i regulativama vezanim za let aviokompanijom,
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 • WiFi
 • Klima

Beč Jesenj Putovanje 2017 Halo Travel

Putovanje u Beč je nešto što bi svako trebao sebi da priušti. Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije. Grad leži na Dunavu u najistočnijem delu Austrije nedaleko od granice sa Slovačkom, Mađarskom i Češkom, na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući zapadnu Evropu sa Balkanom i dalje Azijom. Istorija Beča počinje pre oko 4 milenijuma čime se područje grada svrstava među najstarije ljudske naseobine na svetu.