REZERVACIJE

Izrael Sretenje 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program putovanja

DAN 1. utorak 11.02./ Transfer do aerodroma
Okupljanje putnika na aerodormu Nikola Tesla, dva časa pre leta ili raniji transfer turističkim autobusom ili minibusom do aerodroma u Budimpešti ili Sofiji (moguć let i sa više aerodroma iz okolnih ili iz drugih država).
DAN 2. sreda, 12.02./ LOD – JAFA – TEL AVIV – JERUSALIM – MASLINSKA GORA
Prijava za let, pasoška kontrola, ukrcavanje u avion i poletanje u jutarnjim satima. Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva. Po sletanju odlazak u Lod, manastir Sv.Đorđa (ulazi u cenu) gde ćemo se pokloniti njegovim svetim moštima i mirotočivom grobu. Potom idemo za Tel Aviv i Jafo: obilazak (ulazi u cenu), počinje posetom drevnoj Jafi, nekada najznačajnijoj luci Mediterana, na koju se nadovezuje moderan Tel Aviv, koji se prostire duž jedne od najlepših plaža ovog dela sveta. Nakon obilaska krećemo ka Jerusalimu, vožnjom do Maslinske Gore. Obilazak (ulazi u cenu) Mesta Vaznesenja Gospodnjeg, a odakle se pruža i prelep pogled na čitav Sveti grad Jerusalim. Odlazak u hotel u Vitlejemu. Večera. Noćenje.
DAN 3. četvrtak, 13.02./ VITLEJEM-MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE-PASTIRSKO POLJE
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni rani odlazak do Hrama Roždestva Hristovog, koji se podignut iznad same vitlejemske pećine, i Mesta Rođenja Isusa Hrista. Povratak u hotel na doručak. Odlazak do Pastirskog Polja, obilazak manastira, na mestu gde Andjeli najaviše rođenje Bogomladenca. Vožnja do manastira judejske pustinje Sv.Teodosija i jednog od najstarijih, Sv.Save Osvećenog, u kome je Sv.Sava srpski dobio igumansku patericu i ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Povratak u hotel.Ve;era. Noćenje.
DAN 4. petak, 14.02., NAZARET- GALILEJA –KANA GALILEJSKA- GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO
Doručak. Slobodan dan ili rani doručak, i fakultativni izlet za Galileju: vožnja do Nazareta i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod, a potom silazak do obala Galilejskog jezera, pauza za ručak. Preporučujemo ribu SV. Petra, koja se tradicionalno sprema na Galilejskom jezeru. Mogućnost vožnje brodićem po jezeru, koji je replika brodica iz Hristovog vremena. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
SRETENJE GOSPODNJE
DAN 5. subota, 15.02./ JERUSALIM
Doručak. Slobodan dan ili fakutativni obilazak Jerusalima: rani doručak (ili doručak paket), dolazak u Jerusalim na prazničnu liturgiju u Hram Vaskrsenja. Nastavak obilaska Svetog grada sa vodičem, obilaskom Siona (Sobe Tajne Večere, Mesto usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida), Zid Plača, ostaci Solomonovog hrama… uz pauzu pod zidinama Starog Grada na mestu Sretenja Sv.Simeona Bogoprimca sa Gospodom. Obilazak nastavlja odlaskom do Getsimanijskog vrta (mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija”, mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice). Mali predah a zatim kretanje Ulicom Bola nazvana Via Dolorosa, do Hrama Vaskrsenja. Slobodno vreme za razgled, obilazak svetinja, šoping suvenira…..Odlazak u hotel u ranim večernjim časovima. Smeštaj u hotel u Jerihonu. Večera. Noćenje.
DAN 6. nedelja, 16.02. /REKA JORDAN – GORA KUŠANJA – MRTVO MORE-MAN.SV.GERASIMA JORDANSKOG
Doručak. Slobodno vreme za korišćenje usluga rizorta, ili fakultativni obilazak Jerihonske oblasti, nakon doručka. Kraća vožnja do mesta krštenja na reci Jordan. Pogružavanje vernika, potom odlazak do najstarijeg grada na svetu – drevnog Jerihona. Kratka pauza u restoran –oazi, odakle sledi odlazak na Goru kušanja, i poseta man.Sv. četrdesetice gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za oko 15-20min pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Spuštanje grupe autobusom do najniže tačke na svetu, do Mrtvog mora. Vreme predviđeno za kraći odmor na ovom jedinstvenom mestu, na kome i neplivači mogu da plivaju. Povratak ka hotelu uz pauzu za obilazak i poklonjenje svetinjama man. Sv.Gerasima Jordanskog. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
DAN 7. ponedeljak, 17.02/ TEL AVIV- LET ZA SRBIJU
Doručak. Napuštanje hotela. Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Beograd, Sofiju, Budimpeštu , Beč, ili drugi izabrani aerodrom. Sletanje, preuzimanje prtljaga, ukrcavanje u autobus i, za putnike iz Srbije, transfer ka Novom Sadu, Beogradu, Kruševcu, i Nišu. Vožnja uz pauzu za osveženje i granične formalnosti. Dolazak u podnevnim ili popodnevnim časovima na mesto polaska. Hadžijski rastanak. Kraj programa.

Cene

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz (uključen u cenu, po trenutno važećoj tarifi od 140e iz Sofije)
* veliki kabinski prtljag, uključen u cenu, do 10kg, dimenzija 50x40x20cm,
* manji kabinski prtljag, uključen u cenu (ranac) dimenzija 40x30x20
* smeštaj u hotelima sa 3*** ili 4**** Vitlejemu (3 noći), Jerihonu (2 noći),
* ishranu u hotelima na bazi pet (5) polupansiona na bazi švedskog stola,
* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
* prevoz autobusom ili mini autobusom turističke klase, po programu,
* transfer aerodrom – hotel – aerodrom, autobusom turističke klase ili shuttle busom do hotela,
* organizovanje programskih izleta tokom boravka
* transfer od Niša i Beograda do Sofijskog, ili drugog aerodroma u okolini, povratno, po programu

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* doplate za veliki prtljag do 20kg, po cenovniku aviokompanije,
* transfer iz drugih gradova Srbije do aerodroma,
* fakulatativne izlete (pojedinačno:Galileja 40$, Jerusalim 20$, Jerihon i Mrtvo more 30$, Vitlejem i man.judejske pustinje-30$)
* ručak i vožnja brodom na Galilejskom jezeru oko 30$
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

Cene fakultativnih izleta

* Sintra, Kabo de Roka, Kaskais, Estoril – 60€, Evora – 40€,
U cenu je uračunat prevoz modernim tur.autobusom, vodič na srpskom jeziku i panoramsko razgledanje (bez uključenih ulaznica osima za Palatu Pena, i palatu ).

Način plaćanja

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBSa na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, uplatom na žiro račun agencije (dinarski ili devizni) u zemlji ili iz inostranstva.
Plaćanje iznosa u dolarima na ime ulaznica i napojnica se vrši po dolasku u Izrael, inopertneru tj. predstavniku inopartnera.
Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti ili na rate, gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Rezervacija aranžmana uplaćuje se 30%–a ostatak najkasnije do 14 dana pre polaska, ili na još 4 rate do maja 2020.
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Deo aranžmana, koji se plaća na rate, a koje dospevaju na naplatu posle puta, neophodno je deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu i to najkasnije 5 dana nakon rezervacije.
NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

Opis smeštaja

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
*Ime hotela biće poznati najkasnije 7 dana pre polaska.
*Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru ili periferiji Lisabona. Svi hoteli su dobro povezan javnim gradskim prevozom sa centrom grada. Smeštaj je u 1/2 ili1/2+1 sobama, TWC, sa SAT TV,
*Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
*Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
*Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).

Opšte napomene

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremenskih uslova, doba dana itd…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
· Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
· Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u EU, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
· Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Španije odnosno EU, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
· Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Portugalu.
· Program rađen na bazi minimum 25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
· Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
· preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da     pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 10.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-40 u visini od 400.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2020 od 01.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068725 od
01.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje „ DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 danaod dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.331 kat. A40 od 07.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče

Cena

po osobi od

279
Call Now Button