IZRAEL – 08.06-13.06.2022.

Program putovanja

Tel Aviv– Jerusalim– Vitlejem – Manastiri Judeje – reka JordanJerihon- Mrtvo more – Galileja

DAN 1. sreda/08.06. BEOGRAD – TEL AVIV- JERUSALIM- VITLEJEM

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, let sa presedanjem za Tel Aviv ili raniji transfer turističkim autobusom ili minibusom do obližnjih aerodroma (Budimpešta, Sofija..) i direktan let za Tel Aviv u jutarnjim satima.  Vožnja do Jerusalima, odlazak na vrh Maslinske Gore, odakle se pruža prelep pogled na jerusalimski Stari Grad. Poseta manastiru Pater Noster, gde su postavljene keramičke ploče na kojima je molitva Oče Naš, ispisana na svim jezicima sveta. Obilazak Getsimanijskog vrta, mesto Judinog izdajstva i crkvu Svih Nacija, podignutoj nad belom stenom na kojoj se Gospod molio pre nego što će ga stražarno prvosvešteniku i sinedrionu.

Transfer do Vitlejema. Smeštaj u hotel. Odmor. Večera. Noćenje.

DAN 2. četvrtak/09.06. JERUSALIM

Rani odlazak u crkvu Hristovog rođenja, OBILAZAK Vitlejemske pećine. Povratak na doručak.

Doručak. Nakon doručka kraća pauza u radionici i prodavnici suvenira, i predmeta od maslinovog drveta. Obilazak manastira Judejske pustine- Sv.Teodosija i Sv.Save Osvećenog, gde je Sveti Sava dobio i doneo patericu, kao i ikonu Bogorodice Trojeručice. Kraća vožnja do Jerusalima,.. Prolazak Ulicom Bola, stradalnim putem kojim je Gospod nosio Svoj Časni Krst do Golgote. Obilazak svetinje Hrama Vaskrsenja (Golgota, Ploča Miropomazanja, Grob Gospodnji, kapele). Kraća pauza za odmor, osveženje, kupovinu suvenira, potom nastavak obilaska Jerusalima, odlaskom do Siona, obilazak Sobe Tajne Večere, gde je Gospod okupio učenike na Veliki četvrtak. Obilazak Mesta usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida. Slobodno vreme u Jerusalimu, potom povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 3. petak/10.06. NAZARET – KANA – GALILEJSKO JEZERO – JERIHON

Doručak. Polazak autobusom u ranim jutarnjim satima i odlazak na sever u Galileju. Dolazak u Nazaret, i obilazak Hrama Blagovesti. Nakon obilaska odlazak u obližnju Kanu Galilejsku, gde je Gospod na venčanju potonjeg apostola Simona, pretvorio vodu u vino. Sledi odlazak do Galilejskog jezera,  moguća plovidba jezerom gde se podsećamo Reči Hristovih. Obilazak nekadašnjeg grada Gospodnjeg Kapernauma.  Pauza za ručak (preporučujemo ribu Sv.ap.Petra), fakultativno. Vožnja dolinom reke Jordan, uz samu granicu sa Kraljevinom Jordan do Vitlejema. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 4. subota/11.06. MAN.JUDEJSKE PUSTINJE-REKA JORDAN-GORA KUŠANJA-JERIHON-MRTVO MORE

Doručak. Vožnja do reke Jordan i mesta krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, na kome se vernici pogružavaju, na samom mestu Krštenja i Bogojavljenja. Kraća vožnja do Gore Kušanja gde se danas nalazi  man. Sv. četrdesetice, gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za 15tak minuta pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Povratak i pauza kod ostataka najstarijeg grada na svetu, ruševina Jerihona, sagrađenog  9.000 godina pre Hrista, grada koji jevreji prvo osvajaju dolaskom u „Obećanu zemlju“ iz Egipta. Odlazak na jednu od obližnjih plaža na Mrtvom Moru. Pauza za osveženje i odmor na plaži. U povratku ka hotelu usputna pauza za još jedno duhovno i telesno osveženje u manastiru Sv. Gersaima Jordanskog, koji se nalazi u pravoj pustinjskoj oazi flore i faune. Smeštaj u hotel u Jerihonu. Večera. Noćenje.

PRAZNIK SILAZAK SVETOG DUHA NA APOSTOLE- PEDESETNICA

DAN 5. nedelja/12.06. JERUSALIM

Doručak ili paket doručak. Odlazak na prazničnu Liturgiju u Hram Vaskrsenja. Pauza u centru za odmor i osveženje. Slobodno vreme ili odlazak u novi deo Jerusalima, obilazak pijace, šoping…Povratak u hotel u popodnevnim časovima.

Večera. Noćenje

DAN 6. ponedeljak/13.06. JAFA – TEL AVIV- BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak vožnje do Loda- jevanđeljske Lide Palestinske, obilazak manastira Sv.vmč.Georgija gde se nalazi njegov mirotočiv grob. Obilazak drevne Jafe, nekada najznačajnije luke Mediterana, na koju se nadovezuje moderan Tel Aviv. Panoramsko razgledanje Tel Aviva uz predah za odmor, na nekoj od čuvenih plaža Tel Aviva. Transfer grupe do aerodroma u Tel Avivu. Let za Srbiju sa presedanjem ili direktan let do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija, Solun) potom transfer do Novog sada, Beograda i Niša. Kraj programa.

 

Cene

Uslovi za putovanje i važne napomene:

* putnici iz R.Srbije od 21.maja nemaju obavezu PCR testa, ni posedovanje potrvde o vakcinaciji za ovo putovanje,

* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,

* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima

* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, zbog dozvola koje izdaju nadležne službe Izraela za grupe,

* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.

 

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili

rezervaciju, izdaje se avio karta.

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije. Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih

  * Mesto u avionu, rapoređuje/dodeljuje aviokompanija, ukoliko putnik nije izvršio rezervaciju/doplatu posebnog mesta/spojenih mesta.

Aranžman obuhvata:

* transfer iz Beograda, Novog Sada, Niša do aerodroma (Sofija, Budimpešta, Solun),

  * povratnu aviokartu sa ručnim prtljagom (dimenzija 40x25x20cm ), i kabinskim prtljagom do 10kg (dimenzija 55x40x20 cm),

* smeštaj 5 noćenja u hotelima sa 3 i 4**** u Vitlejemu(3 noćenja ), Jerihonu(2 noćenja ), u 1/2, 1/2+1 sobama,

* ishrana na bazi polupansiona (doručak i večera), švedski sto, u predviđenim smeštajnim objektima;

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* gramatu Jerusalimske patrijaršije, (potvrdu jerusalimske patrijaršije o hadžijskoj poseti Svetoj zemlji),

* troškove ulaznica po programu putovanja,

* prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, zavisno od broja putnika, po programu putovanja,

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate za zamenu kabinskog za bagažni prtljag 20kg (oko 65€), po cenovniku aviokopanija (cena može biti promenjljiva),

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za koronavirus, važeće na celoj teritoriji Izraela,

* fakultativna vožnja brodom i ručak u restoranu na Galilejskom jezeru (brod 20$, ručak 35$),

* biranje mesta u avionu ili biranje spojenih mesta, se doplaćuje 15€ ukupno, isključivo prilikom rezervacije,

* obavezne napojnice (praksa u ovom delu sveta), za vozače, hotelsko osoblje (90$)

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti , gotovinski, platnim/kreditnim karticama.

Rezervacija-490€

Ostatak u ratama do najkasnije 14 dana pre puta.

Odloženo plaćanje, deo posle puta, u iznosu od 300€, moguće na tri (3) mesečne rate, jul, avgust, septmbar, uz deponovanje čekova, adm.zabrane ili plaćanje kreditnom karticom najkasnije sedam dana nakon  rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, posebnu sobu , dodatnu uslugu u hotelu ), moguća na upit.

 

Napomene u vezi smeštaja:

 • Hoteli su sa minimum 3*** ili 4*** u širem centru Vitlejema, Jerusalima.
 • Planirani hoteli za smeštaj grupe su Manoly Plaza  hotel u Vitlejemu, Jericho resort u Jerihonu
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak i večera na bazi švedskog stola,
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih     

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj).

 

   Opšte napomene:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Obaveza je putnika da blagovremeno zakaže termin i obezbedi negativan PCR/antigen test pre polaska, važnost maximalno 72h,
 • Obaveza je putnika da poštuju sve epidemiološke mere koje su na snazi u Izraelu,
 • Cena je garantovana samo za uplaćeni deo ili uplatu u celosti,
 • Cena ulaznica, krstarenja brodom su podložne promeni i u organizaciji su inopartnera u Izraelu,
 • Iznosi doplate za veliki prtljag, podložni su promeni i zavise od cene aviokompanije,
 • Kabinski prtljag je limitiran unosom tečnosti, odrđenih predmeta, obavezno se upoznati sa tačnom regulativom pre puta,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i tranzitne zemlje, i da sami blagovremeno obezbede potrebne uslove i isprave,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju EU u slučaju transfera do obližnjeg aerodroma ili ulaz na teritoriju Izraela, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika, i primenjivati Opšte uslove putovanja,
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu,
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta,
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • Neophodno je da putnik uplati putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem COVID dodatka,

 

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o garanciji putovanjazaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” , Beograd, ul. Kondina br. 14, bankarska garancija  broj 700761-020681/vv. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”,011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

 

 

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta

 

 

Cena

po osobi od

od 620 EUR
REZERVIŠI
Call Now Button