KUŠADASI – Hotel Ayma 4*

Kušadasi je najpopularnije letovalište na turskoj obali Egejskog mora. Nekada skromno ribarsko mestašce, danas ogroman grad sa oko 106.000 stanovnika. Grad koji će vas očarati kombinacijom evropskog mediteranskog stila i klasičnog orijenta na koji će vas podsetiti egzotični mirisi vrsnih domaćih kulinarskih specijaliteta. Krasi ga nekoliko prelepih peščanih plaža, Long Beach (20km), Ladies Beach (2km), Kustur Beach (4.5km) i Pamucak Beach (12km), koje privlače veliki broj turista iz celoga sveta. Vanpansionska ponuda je izuzetna: kafići, nacionalni i drugi restorani, diskoteke… Prava atrakcija su živopisne i dobro snabdevene prodavnice, a posebno Veliki Bazar, gde se nude raznovrsni artikli za svačiji ukus i džep!
U okolini Kušadasija su drevni istorijski spomenici: Efes, Jerapolis (Pamukkale), Didima i Milet, koje možete obići fakultativno. Mini busom (dolmušom) ste povezani sa centrom grada ili plažom u svako doba.

Opis smeštaja

Hotel AYMA 4*:
Hotel se nalazi na stotinu metara od Ladies Beach-a i tri kilometra od centra Kusadasija.Sadržaj: otvoreni bazen sa odeljkom za decu, restoran,dva bara, lobi, tursko kupatilo i sauna,sefovi su na recepciji (uz doplatu),fitness centar,teniski teren,bilijar.Sve sobe su opremljene klima uređajem (uračunatim u cenu),fenom, TV-om, telefonom, kupatilom, balkonom.

Program putovanja

1.dan – polazak iz Beograda u 13h, iz Niša u 16.30h. Noćna vožnja uz usputne pauze po potrebi radi osveženja i odmora….
2.dan – Dolazak u Čanakale u podnevnim časovima, smeštaj u hotel i noćenje.
3.dan – Doručak. Nastavak puta za Kušadasi. Dolazak u Kušdasi za u ranim prepodnevnim satima. Smeštaj u odabrani hotel.
4.-11. dan – Boravak u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
12. dan – Polazak iz Kušadasija u 14h. Dolazak u Čanakale. Smeštaj i noćenje.
13. dan – Doručak. Polazak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima. Kraj usluga.

Cenovnik

Legenda

BB – noćenje + doručak
HB – polupansion (noćenje, doručak + večera);
All inclusive – sve uključeno;

Cena aranžmana obuhvata:

– autobuski prevoz, modernim turističkim autobusim a,
– smeštaj u izabranom hotelu na bazi navedene usluge u Kušadasiju, 9 noćenja i Čanakalama 2 noćenja,
– usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
– usluge kompletne turističke organizacije putovanja,
– organizovanje programskih izleta tokom boravka
– usluge predstavnika agencije na destinaciji,

Cena aranžmana ne obuhvata:

– individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
– dodatne transfere iz drugih gradova (Čačak, Kraljevo, Novi Sad, Zrenjanin… moguć uz doplatu),
– obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
– druge vrste osiguranja (prtljaga, osiguranje od otkaza aranžmana itd.-nisu obavezni ali su preporučljivi)

Teritorijalne doplate

Način plaćanja

Sva plaćanja se vrše u din. protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana. Rezervacija aranžmana 30%, ostatak u jednakim ratama najkasnije 14 dana pre puta.
Način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta):
30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana.
30% aranžmana najkasnije do 10 dana pre polaska.
Ostatak aranžmana (40%) u jednakim mesečnim ratama (mesečne rate se raspoređuju od momenta rezervacije do najkasnije 10.decembra), uz deponovanje čekova građana ili overene administrativne zabrane kao garancija plaćanja.
NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( br.l.k., adresa,tel.).

Opis prevoza

Prevoz se obavlja modernim turističkim autobusima, TV, DVD, klima. Okupljanje grupe je 15 minuta pre polaska.
U toku puta je sa putnicima tehnički vodič ( pratioc grupe) koji je zadužen za prelaske granica, smeštaj gostiju i sl. Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom uplata aranžmana. Eventualna rezervacija posebnog mesta u autobusu ( napred, pozadi i sl.) se vrši prilikom prijave uz doplatu od  25 evra po osobi.  Doplata za posebna mesta ( napred, pozadi, do prozora i sl..) mora se unapred blagovremeno rezervisati, ugovoriti i platiti u agenciji, u protivnom klijent je dužan da prihvati raspored sedenja sačinjen od strane organizatora. Klijent je u obavezi da prihvati mesto po rasporedu sedenja koji je napravila agencija, osim ako nije prilikom rezervacije izvršio doplatu za određeno mesto u autobusu. Doplata još jednog mesta staje 69€. Umanjenje za sopstveni prevoz je 35€.

Opšte napomene

*  Obavezno proveriti u agenciji tačno mesto i vreme polaska dva dana ranije.
*  Obavezno preuzeti Opšte uslove putovanja organizatora i sa istim se upoznati pre prijave za aranžman,
*  Pročitati i proučiti detaljan opis smeštaja (lokacija, udaljenost od plaže, centra, usluga, servis…) prilikom rezervacije
*  Detaljan opis hotela dostupan na sajtu organizatora i u katalogu za leto 2022.
*  Putnici ulaze u očišćene, spremljene sobe,
*  Putnici su dužni da se pridržavaju kućnog reda  (kućni red možete dobiti blagovremeno u agenciji).
* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovorsnot. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilizak…)
*   Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične ili carinske vlasti ne dozvole izlazak (iz Srbije) klijentu, i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja
*   Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične/ carinske vlasti ne dozvole ulazak i boravak klijenta u Turskoj/Bugarskoj, i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja
* Pasoš mora biti validan najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Obaveza je putnika da pročita uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Bankarska garancija broj 700761-020681/vv. od 01.01.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14. za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarska garancija broj 700761-020681/vv. od 04.12.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 danaod dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče

Cena

po osobi od

249€
REZERVIŠI
Call Now Button