Manastir Ostrog i svetinje Crne Gore

Program putovanja

DAN 1. petak,16.04.2021./ polazak BEOGRAD /NIŠ
Okupljanje grupe na parkingu u Beogradu/Nišu u 20h. Vožnja kroz Srbiju, za Crnu Goru uz pauze po potrebi…

DAN 2. subota,17.04.2021. / MANASTIR MORAČA – MANASTIR DAJBABE – OSTROG
….dolazak u manastir Morača u jutarnjim satima. Obilazak manastirskog kompleksa, Saborne crkve Uspenja Bogorodice, crkve Svetoga Nikole…Nakon obilaska kraća vožnja ka Podgorici i sela Dajbabe gde obilazimo istoimeni manastir čija manastirska crkva je posveđena Uspeniju Presvete Bogorodice. Nastavak puta do manastira Ždrebaonik, na levoj obali reke Zete, nekadašnjeg metoha manastira Morača. Dolazak u popodnevnim časovima do manastira Ostrog, do donjeg manastira, odakle se pešice ili linijskim prevozom uz doplatu stiže do gornjeg manastira. Smeštaj u gornjem manastiru
(Mogućnost smeštaja u konaku donjeg manastira uz doplatu)…..Noćenje.

DAN 3. nedelja,18.04.2021. / MANASTIR OSTROG – PODGORICA – MANASTIR MORAČA – BEOGRAD
Prisustvo jutarnjoj Liturgiji u Gornjem manastiru. Nakon liturgije poklonjenja moštima Sv.Vasilija Ostroškog i obilaska svetinje. Kraća vožnja do Podgorice i Hrama Hristovog Vaskrsenja. Nastavak vožnje ka Srbiji. Dnevno noćna vožnja, uz pauze po potrebi i radi graničnih formalnosti. Očekivan dolazak u ponoćnim časovima, zavisno od gužve na granicama.
Kraj programa

Cena

Cena aranžmana iz Niša

Cena aranžmana iz Beograda

3.800,00

4.200,00

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz modernim tur. autobusom ili minibusom (16-78 mesta) po programu,zavisno od broja putnika,
* boravišna taksa Danilovgrad
* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* noćenje u Donjem manastiru uz doplatu 5€ (uz rezervaciju prilikom prijave)

Način plaćanja

Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% aranžmana) na do 7 dana pre polaska.

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
*Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
*Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
*Obavezno proverite važnost lične karte, pasoša
*Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
*Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju Republike Crne Gore u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
*Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

3800,00
REZERVIŠI
Call Now Button