AVENIJA SEĆANJA – KUŠADASI 27.04-05.05.2024.

27.04-05.05.2024.

ČANAKKALE, KUŠADASI, EFES, PAMUKKALE, PRIJENA, MILET, DIDIM, GALIPOLJE

Program putovanja

DAN 1. subota,27.04.2024. / Beograd

Polazak iz Beograda u 14h. Prelazak srpsko-bugarske granice kod Gradine. Noćna vožnja kroz Bugarsku. Prelazak bugarsko-turske granice kod Kapitan Andreeva. Usputna zadržavanja radi odmora…

DAN 2. nedelja, 28.04.2024. / Čanakkale

U ranim jutarnjim satima ulazak u Tursku. Vožnja pored Jedrena, nekadašnje turske prestonice. Nastavak vožnje Galipoljskim polustrvom, gde se odigrala najveća bitka u Prvom svetskom ratu, sa poginulih oko pola miliona ljudi. Dolazak u Čanakkale, smeštaj u hotel, odmor. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u Troju. Na brdu Hisarlik u južnom delu dardanelskog moreuza pronalazimo sjajni Prijamov grad. Obilazak ruševine Troje i poseta muzeju. Slobodno vreme za obilazak Troje. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. ponedeljak, 29.04.2024. / Čanakkale – Kušadasi

Doručak. Odjava iz hotela, nastavak putovanja ka Kušadasiju. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 4. utorak, 30.04.2024. / Kušadasi

Doručak. Slobodan dan za odmor u Kušadasiju, večera. Noćenje.

DAN 5. sreda, 01.05.2024./ Kušadasi – Pamukkale

Doručak. Slobodan dan za odmor u Kušadasiju uz mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Pamukkale. Pamukkale, poznatiji kao “Pamučna tvrđava” je jedno od najinteresantnijih mesta na svetu. Očaravajuće lepote geoloških formacija koje su termalni mineralni izvori stvarali milenijumima. Taloženje minerala je stvorilo blistavo bele kaskade sa malim bazenima. Sledi obilazak antičkog grada Hierapolis, posvećen kraljici Hieri. Današnji ostaci su iz vremena rimske vladavine Malom Azijom-dugačka ulica pod kolonadom, agore, Apolonov hram, rimsko kupatilo i gimnazijum. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 6. četvrtak, 02.05.2024./ Kušadasi – Prijena – Milet – Didim

Doručak. Slobodan dan za odmor u Kušadasiju uz mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za gradove jonske lige. Polazak za Prijenu, jedno od najstarijih jonskih naselja. Šetnja planski uređenim gradom, koji je još tada imao sve ulice pod pravim uglom, pozorište koje prima i do 2.000 ljudi. Obilazak završavamo na VIP sedištima u amfiteatru, koja su bila rezervisana za vladare. Nakon toga, polazak za Milet, gde obilazimo čuveni teatar i Faustine terme, gde nas zbunjuju natpisi da se ovaj grad nalazi na moru, međutim, reka Meander je vekovima nanosila mulj pa je Milet sada od mora udaljen 8km. Nastavak puta za Didim. Obilazak nikada završenog kolosalnog hrama posvećenog bogu Apolonu dugačkog 125 metara i visine 25 metara. Obilazimo i čuvene očuvane glave mitskih Meduza – čuvara hrama. Povratak u hotel, večera. Noćenje.

DAN 7. petak, 03.05.2024./ Kušadasi

Doručak. Slobodan dan za odmor u Kušadasiju uz mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje brodom. Izuzetno lep način da se Kušadasi upozna. Brod pristaje na jednu od najlepših plaža u okolini, a tokom plovidbe uplovljava u još nekoliko uvala sa kristalno čistim morem gde se možete kupati. Ručak na brodu. Slobodno vreme, povratak u hotel, večera. Noćenje.

DAN 8. subota, 04.05.2024./ Kušadasi – Efes – Čanakkale

Doručak, odjava iz hotela. Slobodno vreme u Kušadasiju do polaska za Čanakkale ili fakultativni izlet za Efes, “ grad gradova “ starog sveta. U samom gradu se nalazi predivni ARTEMISON, jedno od 7 svetskih čuda. Šetnja gradom, onim istim ulicama kojima su išli i Kleopatra, Marko Antonije, pored Celzijusove bibliokete, pozorišta… Obilazak lokaliteta sa vodičem, nakon toga, pauza za ručak. Nakon ručka, odlazak do brda Bulbul gde se nalazi Bogorodičina kuća, gde je, po verovanju, provela poslednje godine života. Nastavak putovanja ka Čanakkaleu, smeštaj u hotel. Slobodno vreme, noćenje.

DAN 9. nedelja, 05.05.2024./ Čanakkale – Galipolje – Beograd

Doručak, odjava iz hotela. Nastavak puta za Beograd. Poslednje mesto koje obilazimo je Galipolje, gde se odigrala najveća bitka modernog doba u Prvom svetskom ratu. Razgledanje memorijalnog parka ANZAK. Nastavak puta ka Srbiji preko Bugarske. U kasnim večernjim satima dolazak u Beograd. Kraj programa.

Cena

Cena aranžmana obuhvata:

*2 noćenja sa doručkom u hotelu 3*u Čanakkale-u

*5 noćenja na bazi polupansiona u hotelu Roxx Royal ili Melike ili slični njima u Kušadasiju

*Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima

*Usluge lokalnog vodiča

*Usluge pratioca grupe

*Organizaciju puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

*ulaznice za lokalitete i muzeje koji nisu predviđeni

*obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

*individualne i ekstra hotelske troškovi

*doplate: za 1/1 sobu: (moguće na upit ukoliko ima raspoloživih soba)

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javni saobraćaj.

Cene fakultativnih izleta:

Efes sa Bogorodičinom kućom-75€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)

Pamukale sa Hierapolisom- 70€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)

Krstarenje brodom-25€ (obuhvata poludnevno krstarenje sa uključenim ručkom)

Troja-40€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)

Gradovi jonske lige-Prijena, Milet, Didin-55€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

* rezervacija aranžmana – 30% od vrednosti aranžmana, ostatak u jednakim ratama do 14 dana pre polaska, ili uplatom u celosti prilikom rezervacije aranžmana.

*Plaćanje na rate: 30% od vrednosti aranžmana prilikom rezervacije, 30% u jednakim ratama do 14 dana pre polaska, 40% u jednakim mesečnim ratama do 20.07.2024.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 3 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

Doplate za posebna mesta u busu plaćaju se prilikom rezervacije, 10€

Doplata za posebne usluge (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrste sobe i sl), moguća na upit.

INFORMACIJE U VEZI SMEŠTAJA:

*Planiran hotel za smeštaj grupe u Kušadasiju je Roxx Royal ili Melike ili sličan hotel

*Planiran hotel za smeštaj grupe u Čanakalama je Zileli 3* ili sličan hotel

*Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,

*Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak je na bazi samoposluživanja

*Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

*Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

*Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).

*Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Turskoj kao i

tranzita kroz Bugarsku, posebno o aktuelnim pandemijskim merama

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine

trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja

istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih

objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom

putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Obavezno proverite važnost pasoša- neophodno je da važi najmanje 6 meseci od datuma planiranog povratka,

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak

* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju

Turske ili Bugarske, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.

* Program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih

putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

* preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

259eur
REZERVIŠI
Call Now Button