KRSTARENJE NILOM MINI ODMOR – 13.09.

Program putovanja

DAN 1. sreda, 13.09./  BEOGRAD- HURGADA- BEOGRAD

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Prijava za let, pasoška kontrola, direktan čarter let za Hurgadu. Sletanje u Hurgadu.  Po sletanju transfer do hotela, smeštaj i odmor na bazi all inclusive usluge. Noćenje.

 DAN 2. četvrtak, 14.09./  HURGADA

Doručak. Odmor u Hurgadi na bazi all inclusive usluge uz mogućnost organizovanja fakultativnih izleta.

 DAN 3. petak, 15.09./  HURGADA

Doručak. Odmor u Hurgadi na bazi all inclusive usluge uz mogućnost organizovanja fakultativnih izleta.

 DAN 4. subota, 16.09. HURGADA-KARNAK & LUKSOR

Doručak. Odjava iz hotela, transfer autobusom do Luksora. Dolazak u jutarnjim časovima do Luksora (290km) – “grada živih“

koji se nalazi na istočnoj obali Nila. Ovde je arheološko nalazište antičkog grada Vaset, koga su Stari Grci nazivali Teba.

Odlazak u Karnak– Grad hramova, jedan od najvećih hramovnih kompleksa na celom svetu, koji je građen u periodu od 2000 god pne, sa avenijom sfinga, velika dvorana sa stubovima, obelisci, mnoge statue faraona, Sveto jezero…Smeštaj na brodu. Ručak. Odmor na brodu. Večera. Noćenje.

 DAN 5. nedelja 17.09. LUXOR- DOLINA KRALJEVA- ESNA- EDFU

Doručak. Poseta zapadnoj obali Nila i obilazak Doline Kraljeva, Hrama Hatšepsuta i Memnonovih kolosa. Ručak. Krstarenje brodom. Jedna od stanica na plovidbi je i grad Esna,zatim plovidba do Edfu. Večera na brodu. Noćenje.

 DAN 6. ponedeljak, 18.09. EDFU-KOM OMBO

Doručak. Poseta hramu boga Horusa u Edfu. Ručak. Plovidba ka Asuanu. Odmor. Večera na brodu. Noćenje.

 DAN 7. utorak, 19.09. ASUAN- ABU SIMBEL- ASUAN

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Abu Simbel (70km)- polazak u jutarnjim časovima. Povratak nakon obilaska u ranim popodnevnim časovima. Odmor i ručak na brodu. Fakultativna vožnja malim lađama jedrenjacima, popularnim felukama u Asuanu, oko ade Elefantine, Botaničke baste i Mauzoleja Aga Kana….. Večera na brodu. Noćenje.

DAN 8. sreda, 20.09. ASUAN- KAIRO

Doručak. Napuštanje brodskih kabina, obilazak velike asuanske brane i kamenoloma gde se nalazi džinovski nedovršeni obelisk i poseta hramu Fili. Organizovan ručak u restoranu. Transfer do železničke stanice, ukrcavanje na noćni voz za Kairo, smeštaj u spavaćim kolima. Noćna vožnja uz večeru u vozu.

 DAN 9. četvrtak, 21.09. GIZA – KAIRO

Doručak u vozu. Dolazak na stanicu Giza, kraj Kaira, obilazak 3 najznačajnije piramide, Keopsova, Kefrenova i Mikerinova piramida, potom odlazak u hram kralja Kefrena sa Velikom Sfingom. Organizovan ručak u restoranu. Transfer do Kaira, smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 DAN 10. petak, 22.09. KAIRO -HURGADA

Doručak.  Napuštanje hotela, panoramski obilazak Kaira, organizovana poseta Egipatskom muzeju, Citadeli i slobodno vreme za šoping. Ručak u restoranu. Polazak u ranim popodnevnim časovima za Hurgadu. Vožnja uz usputne pause po potrebi. Dolazak u Hurgadu. Smeštaj u hotelu sa 5* na bazi all inclusive usluge. Noćenje.

 DAN 11. subota, 23.09. HURGADA

Doručak.  Odmor u Hurgadi na bazi all inclusive usluge uz mogućnost organizovanja fakultativnih izleta. Noćenje.

 DAN 12. nedelja, 24.09. HURGADA-BEOGRAD

Doručak.  Odjava iz hotela do podneva, slobodno vreme,  odmor. Transfer do aerodroma. Direktan let za Beograd.

Sletanje na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Kraj programa.

 

Cena aranžmana obuhvata:

* avioprevoz Beograd-Hurgada-Beograd, direktnim čarter letom, AirSerbia kompanije, sa prtljagom 23kg,

* smeštaj 1 noćenja u Kairu u hotelu  4* na bazi polupansiona,

* smeštaj 4 noćenja na brodu sa 4* na bazi punog pansiona,(doručak, ručak, večera),

* smeštaj 5 noćenja u Hurgadi u hotelu sa min 4* na bazi all inclusive usluge,

* smeštaj 1 noćenje u vozu, u spavaćim kolima, dvokrevetne kabine, na bazi polupansiona,

* prevoz modernim turističkim autobusom po programu, od Hurgade do Luksora,

* razgled Kaira sa lokalnim vodičem i vodičem na srpskom jeziku,

* prevoz moderniim turističkim autobusom po programu,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* usluge turističke organizacije i realizacije programa,

* ručak u restoranima u Luxoru, ručak u Kairu x 2, ručak u AsuanuCena aranžmana ne obuhvata::

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i usluge koji nisu obuhvaćeni programom putovanja,

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka (u Hurgadi, u Abu Simbelu, vožnja felukama u Abi Simbelu)

* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van predviđenog programa,

* trošak napojnica (u ukupnom iznosu 40$) deo obavezne prakse u Egiptu,

* viza za Egipat 25$ na aerodromu (u Ambasadi Egipta u Beogradu, cena je 13$),

* putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od otkaza

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Rezervacija aranžmana 380€ prilikom prijave,

Do 31.avgusta- 500€

Do 07. septembra- 400€

 

Moguće je deo aranžmana (iznos poslednje rate 500€) platiti na 4 jednake mesečne rate do kraja godine septembar-decembar 2023.) deponovanjem čekova/adm.zabrane, kreditnim karticama.

 

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba staje 550€ , posebnu sobu , dodatnu uslugu u hotelu ), moguća na upit.

Informacije o smeštaju:

  * Hotel planiran za smeštaj grupe u Kairu je Pyramids Park Resort 4*, na bazi polupansiona ili sličan hotel iste kategorije

     * Hotel planiran za smeštaj grupe u Hurgadi je Azur Pharaoh 4*, na bazi all inclusive ili sličan hotel iste kategorije

  * Smeštaj u vozu, kabine u spavaćim kolima, na bazi polupansiona,

  * Smeštaj i krstarenje planirano je na brodu Blue Shadow III*, na bazi punog pansiona,

    U slučaju prebukiranosti navedenih hotela za planirane datume, ili ako blagovremenim pregledom i kontrolom agencije neki od hotela

  ne zadovoljavava propisane i zahtevane standarde, biće zamenjeni hotelom iste ili slične kategorizacije, zahtevanog kvaliteta i lokacije.

 

Fakultativni izleti:

Nisu sastavni deo programa, i organizovani su u saradnji sa inopartnerom. Minimum za realizaciju fakultataivnog izeta je 25 putnika.

Neophodna je rezervacija pre polaska na putovanje

Abu Simbel– autobusom u pratnji lokalnog vodiča i vodiča na srpskom jeziku, autobusom. Ručak u restoranu. Cena: 100€

Feluke– krstarenje jedrenjacima u trajanju sat i po, u Asuanu – 20€

 Opšte napomene:

 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Obaveza je putnika da poštuju sve epidemiološke mere koje su na snazi u Egiptu,
 • Cena je garantovana samo za uplaćeni deo ili uplatu u celosti,u slučaju promena, garantovan je samo uplaćeni deo,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..), promena reda letenja i slično,
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Egiptu i da sami blagovremeno obezbede potrebne uslove i isprave,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju Egipta,

 i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika, i primenjivati Opšte uslove putovanja,

 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Egiptu,
 • Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 14 dana pre puta,
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • Neophodno je da putnik uplati putno zdravstveno osiguranje sa COVID pokrićem.
 • Minimum za realizaciju putovanje je prijavljeno 35 putnika. Planirani maksimum putnika je 52 putnika sa vodičem. Dodatne ili naknadne prijave, preko planiranog broja moguće su na upit, u slučaju raspoloživih mesta na letu i hotelima. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana, 14 dana pre puta.

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000031790 od 01.12.2022.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

 

Cena

po osobi od

1380eur
REZERVIŠI
Call Now Button