ISTANBUL 1. MAJ

Program putovanja

DAN 1. nedelja, 28.04./ Trstenik-Kruševac-Niš-Istanbul

Sastanak putnika u Trsteniku u 18h. Nastavak vožnje autoputem ka Nišu. Polazak iz Niša u 20h. Vožnja ka Bugarskoj, prelazak granice i nastavak noćne vožnje …

DAN 2. ponedeljak, 29.04./ Istanbul

..noćna vožnja kroz Bugarsku… U prepodnevnim satima dolazak u Istanbul, kraće panoramsko razgledanje. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativna večera u istanbulskom tradicionalnom restoranu. Noćenje.

DAN 3. utorak, 30.04. / Istanbul

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet: obilazak, pešice samog centra grada: Plava Džamija – Hipodrom – Aja Sofija – Top Kapi. Slobodno vreme u centru grada ili odlazak do Kapali Čaršije. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 4. sreda, 01.05. / Istanbul

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet: Odlazak autobusom do Fanara, Vaseljenske Patrijaršije i hrišćanskog kvarta. Nakon obilaska krstarenje Bosforom. Dolazak do Dolmabahče palate, individualna poseta. Slobodno vreme za obilazak Taksima. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

DAN 5. četvrtak, 02.05. / Istanbul

Doručak. Napuštanje hotela u predviđeno vreme i slobodno vreme do polaska. Polazak ka Srbiji, vožnja kroz Tursku i Bugarsku…

DAN 6. petak, 03.05./ Niš- Kruševac-Trstenik

dolazak u Niš, Kruševac, Trstenik u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

Cena

Cena paket aranžmana obuhvata:

* prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Trstenik-Niš-Istanbul-Niš-Trstenik

* smeštaj 3 noćenja u Istanbulu u hotelu sa 3*/4* na bazi noćenja sa doručkom,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge turističke organizacije i realizacije programa

 

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i usluge koji nisu obuhvaćeni programom putovanja,

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka,

* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,

* ulaznice za lokalitete, muzeje i galerije tokom realizacije programa,

* fakultativni program i izlete

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija- 49€,

Ostatak na rate do polaska ili putem administrativne zabrane/čekova na odloženo.

 

Fakultativni izleti: pešačka tura: 25€, Vaseljenska patrijaršija, Balat i krstarenje: 25€, večera u nacionalnom restoranu: 40€

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova  organizacije, oganizovanog prevoza, angažovanja vodiča agencije na srpskom jeziku i lokalnog vodiča …..Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Ulaznice za lokalitete koji se posećuju u okviru fakultativnih izleta ne ulaze u cenu i plaćaju se na licu mesta. Minimum za realizaciju je 25 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.

Informacije u vezi smeštaja:

Smeštaj je u hotelima, registrovanih sa 3* ili 4 *, pregledani od strane agencijskih predstavnika. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa dodatnim /pomoćnim ležajem. Usluga u hotelima je na bazi švedskog stola, noćenje sa doručkom.

 

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Turskoj kao i   

   tranzita kroz Bugarsku, posebno o aktuelnim pandemijskim merama

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine  

   trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja 

   istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih  

   objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

* Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom

   putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Obavezno proverite važnost pasoša- neophodno je da važi najmanje 6 meseci od datuma planiranog povratka,

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak

* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju 

  Turske ili Bugarske, i  u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.

* Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih

   putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

* preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

155EUR
REZERVIŠI
Call Now Button