KAPADOKIJA SRETENJE

14.02-18.02.2023.

Program putovanja

DAN 1. utorak,/BEOGRAD/NIŠ/ -ISTANBUL-KAPADOKIJA

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, 2 časa pre leta. Direktan let za Istanbul.

Sastanak putnika na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, 2 časa pre leta. Direktan let za Istanbul.

Po sletanju, pauza do narednog leta. Let za Kapadokiju u 18.50h, sletanje na aerodrom u Kayseriju u 20.15h.

Ukrcavanje u autobus i transfer do hotela. Noćenje.DAN 2.sreda,/ KAPADOKIJA IZ BALONA-DOLINA GOLUBOVA-UČHISAR-GOREME-DOLINA LJUBAVI-DOLINA MONAHA-ZELVE-URANOS- DEVRENT-URGUP-VIDIKOVAC GOREME-AVANOS

Odlazak na fakultativni let balonom, u zoru, koji su najmasovniji u Kapadokiji i predstavlja ne zaboravan doživljaj. Povratak u hotel.  Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: DOLINA GOLUBOVA, otkrivamo zašto su nekadašnji stanovnici gajili golubove; UČHISAR UTVRĐENJE, krov Kapadokije odakle se pruža predivan pogled na sve strane; Goreme muzej na otvorenom, srce Kapadokije koje nam govori o procvatu hrišćanstva naročito u vreme Sv.Vasilija Velikog u 4.veku; Dolina Ljubavi, sa mnoštvo karakterističnih oblika izdvojenih vulkanskih stena i predela, foto- stop; Čavušin, selo gde se nalazi jedna od najstarijih crkava u Kapadokiji posvećena Sv.Jovanu Krstitelju; Pašabag-Dolina monaha, ostaci drevnog manastira uklesanog u vulkanske stene kraj kojeg se podvizavao Sv.Simeon Stolpnik; Zelve-muzej na otvorenom, kompleks nekadašnjeg manastira: Uranos, paauza za ručak u nacionalnom restoranu uklesanom u stenu; Avanos, odlazak u jednu od najpoznatijih radionica svetski čuvene grnčarije gde se neko i sam može oprobati u izradi iste. Dervent-Imaginarna dolina, tako nazvana zbog prelepih oblika stena, …..Urgup, jedan od centara Kapadokije, sa ostacima Starog grada i čuvenim vinarijama; Vidikovac Goreme, odakle kažu da je veličanstven zalazak sunca uz vino ili neko drugo piće….Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

DAN 3. četvrtak,/ JAHANJE U ZORU-ORTAHISAR-TRI LEPOTICE-SOBESOS-SOGANLI DOLINA-KEŠLIK MANASTIR-MUSTAFAPAŠA-GOREME

„Zemlja dobrih konja-Kapadokija“ – fakultativno jahanje najlepšim dolinama u zoru dok ih obasjavaju prvi sunčani zraci, čineći prizor koji vam oduzima dah. Izvranredan doživljaj za sve koji se zaljubljuju u lepote Kapadokije. Povratak u hotel.  Doručak. Slobodno vreme ili ili fakultativni izlet: Ortahisar, utvrđenje i pećinske crkve; Tri lepotice, tri stene koje su simbol Kapadokije; Sobesos, jedan od najnovije pronađenih arheoloških antičkih lokaliteta rimskog grada; Soganli dolina, jedna od najvažnijih u Kapadokiji i treće po veličini monaško središte sa nekoliko crkava, pauza za ručak u etno restoranu u prirodi-fakultativno; Kešlik manastir, iz ranog 10.veka sa crkvama posvećenim Sv.Stefanu i Sv.Arhangelu Mihajlu; Mustafapaša (Sinesos), poseta manastiru Sv.Nikole i crkvi Sv.cara Konstantina i carice Jelene, uz razgledanje mediteranske arhitekture nekadašnjeg grčkog sela; Goreme, poseta prodavnici ćilima i tepiha. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

DAN 4. petak,/ DERENKUJU-IHLARA DOLINA-SELIME MANASTIR-NEŠEHIR-GULŠEHIR-AČIK SARAJ-UČHISAR

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Derinkuju, najdublji podzemni grad u Kapadokiji; Ihlara dolina, pešice čemo proći jednom od najlepših dolina na svetu koju oivičuju strmi odseci, koje je usekla reka Melendiz i u kojoj se nalaze nekoliko crkava u steni….pauza za  ručak u restoranu na reci-fakultataivno, u selu Belisirma; Selime manastir, obližnji manastir iz 8.veka koji je jedan od najvećih u Kapadokiji. Gulšehir, poseta crkvi Sv.Jovana iz 13.veka. Ačik Saraj- najstarije naselje u Kapadokiji. Učhisar, prodavnica kože i prodavnica slatkiša i grickalica sa lokalnim lekovitim proizvodima. Uveče  fakultativno organizovan mali spektakl- odlazak na derviški ples. Povratak u hotel. Noćenje.

 

DAN 5. subota,/Kayseri-Istanbul-Beograd
Doručak. Napuštanje hotela, transfer do aerodroma, let za Istanbul u 12.05h. Sletanje u Istanbul u 13.40h.
Let za Beograd u 17.45h po lokalnom vremenu. Sletanje na aerodrom Nikola Tesla u 17.55h. Kraj programa
Let za Niš u 17.20h, po lokalnom vremenu.  Sletanje na aerodrom Konstantin Veliku u 16.40h. Kraj programa

Cena

Aranžman obuhvata:

* avioprevoz iz Niša ili Beograda,  za Kapadokiju (Kayseri), preko Istanbula, sa ručnim prtljagom,

* smeštaj 4 noćenja u hotelu Suhen resort & spa, 4* ili sličan u Kapadokiji, Avanos,  standard room, 1/2 ili 1/2+1 sobe,

* ishrana u hotelu na bazi noćenja sa doručkom, švedski sto,

* transfer od aerodroma do hotela i povratno, usluge stručnog vodiča/pratioca grupe na srpskom jeziku,

* kompletna turistička organizacija programa,

 

Aranžman ne obuhvata:

*  obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

*  doplate za večeru u hotelu 12€ po osobi po danu,

*  individualne troškove putnika, ekstar hotelske troškove, obroke van polupansiona u hotelu, ulaznice za lokalitete van programa,

*  doplate za prtljag po cenovniku aviokompanije,

*  fakultativne dnevne izlete 55€ (paket sva 3 izleta, sa ulaznicama staje 145 € za uplatu prilikom rezervacije)

*  izlet jahanje konja 35€, derviški ples- 20€, (cena promenjiva, zavisi od broja prijavljenih učesnika),

*  let balonom (cena 130€-180€, napomena- cena promenjiva, obavezna rezervacija prilikom prijave aranžmana)

 

Prilikom prijave za aranžman, neophodna je kopija pasoša ili lične karte, document važeći min. 6 meseci od datuma povratka,

* u slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora TA HaloTravel doo.

* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,

* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima

* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično,

* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta.                                                                                                                                       

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije.                                                                    *Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša odnosno lične karte sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih.

*fakultativni izleti- nisu sastavni deo programa, već fakultativni, u organizaciji inopartnera u Kapadokiji, a uključuju: prevoz, ulaznice, vodiča na srpskom jeziku  (cene podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika).  U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija može ponuditi korigovanu cenu.

Napominjemo posebno za let balonom, da cena može biti promenjiva i da je neophodna rezervacija prilikom prijave za aranžman.

Sva plaćanja iznosa aranžmana se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana. Plaćanje fakultataivnih izleta se vrši inopertneru na destinaciji.

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija-  189€

Do 30. dana pre  puta- 200€

Do 14. dana pre  puta- 100€

 

Aranžman se delimično može platiti na i rate tako što se do roka isplate druge rate (30 dana pre puta najkasnije) deponiju čekovi, adm.zabrana ili vrši plaćanje preostalog iznosa kreditnom karticom na jednake rate do 10.maja 2023.

(maksimalan iznos za otplatu na rate je 200€)

 NAPOMENE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Smeštaj je planiran u hotelu Suhan resort & Spa 5*, na bazi polupansiona, usluga švedski sto,
 • Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom, spa centrom, turskim kupatilom- korišćenje u skladu sa pravilima hotela i covid merama,
 • Neke od usluga i sadržaja hotela (sauna, tursko kupatilo, masaže, se rezervišu unapred i dodatno plaćaju u hotelu)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Hotel nudi uslugu besplatnog wifi interneta, a kvalitet i brzinu, organizator putovanja ne može da garantuje
 • U slučaju prebukiranosti navedenog hotela, agencija zadržava pravo da goste smesti u sličan hotel po kvalitetu i kategorizaciji.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Obavezno proveriti na sajtu Ministarstva inostranih poslova RS, uslove putovanja, koji znaju da se menjaju poslednje 2 godine.

Neophodno je daokument za putovanje pasoš ililična karta važe još najmanje 6 meseci od planiranog datuma povratka,

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Turskoj i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Turske i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Turskoj
 • Program rađen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000031790 od 01.12.2022.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta

 

 

 

Cena

po osobi od

489 eur
REZERVIŠI
Call Now Button