MALTA SRETENJE

Program putovanja

DAN 1. ponedeljak, 13.02. Niš – Malta

Okupljаnje grupe dva sata pre polaska u holu niškog aerodroma. Direktan let za Maltu je u 22.10h, kompanijom Ryanair. Sletanje na Maltu, u 23:59h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

DAN 2. utorak, 14.02. Most Bazilika-Ta Qali-Mdina

Doručak.Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Mosta Bazilike, Ta Qali, Mdine. Obilazak počinje posetom Mosta Bazilike, poznata kao okrugla crkva koja se nalazi u centralnom delu ostvrva, prečnika kupole oko 37m. Sagrađena je u 18. veku i postala je poznata posle bombardovanja 1942. godine kada je bomba proletela kroz krov crkve, ali nije eksplodirala. Zatim sledi nastavak ka mestu Ta Qali- nekadašnje sedište Britanske avijacije, danas preuređeno u zanatsko selo, dealno za kupovinu ručno rađenih suvenira. Obilazak Mdine-jedan od nekoliko srednjovekovnih gradova u Evropi. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. sreda, 15.02. Harbour cruise

Doručak . Slobodno vreme za individualno istraživanje Malte ili fakultativna vožnja brodićem oko luke Valete i tri grada. Idealno za fotografisanje utvrđenja oko gradova. Posle vožnje, transfer do Valete i obilazak grada sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Slobodno vreme. Noćenje.

 DAN 4. četvrtak, 16.02. Gozo-Komino i Plava laguna, krstarenje

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak ostva Gozo. Obilazak počinje krstarenjem severnom obalom Malte, sa pogledom na ostrva Sv. Pavla i letovališta Melieha. Po dolasku u Gozo sledi ukrcavanje sa broda na bus kojim se ide do glavnog grada Viktorije. Britanska vlada je dala ime gradu 1897.god.povodom Dijamanskog jubileja kraljice Viktorije na zahtev malteškog bišopa Mons Sir Pietro Pace. Mnogi gozitanci grad i dalje zovu Rabat, kako se grad i ranije zvao. Na vrhu grada se nalazi citadela. Sledi krstarenje ka ostrvu Komino, pristajanje u Plavu lagunu, najpopularnija plaža sa azurno plavom vodom. Slobodno vreme i povratak oko 17h. U cenu je uračunato 5 čaša pića (voda ili sok), slobodno vreme. Noćenje.

 DAN 5. petak, 17.02. Tri grada(Senglia, Kospikva, Vitorioza), degustacija vina -Niš

Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska na aerodrom ili fakultativni obilazak Tri grada. Vožnja do Vitorioze, grada gde su se malteški vitezovi nastanili kada su došli na Maltu 1530.god. U to vreme Valeta još uvek nije postojala. Sa druge strane zaliva je Senglia, koja je dobila ime po Claude de la Sengle, jednom od lidera viteza. Zatim sledi vožnja ka Marsovim podrumima u Marsi. Degustacija vina počinje predstavljanjem istorije vinarstva na Malti, objašnjenje fermentacije vina. Uz vino se služe lokalne grickalice kao što su malteški hleba i sir. Slobodno vreme do transfera do aerodroma. Let u 19.45h. Sletanje u Niš u 21.35h. Kraj programa.

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz Niš- Malta- Niš kompanijom Ryanair

* dozvoljeni prtljag na letu ( 1 komad prtljaga po dimnezijama aviokompanije Ryanair air 20x30x40 cm)

* 4 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3/4*u širem centru, u 1/2 ili 1/2+1 sobama,

* turistička organizacija puta, usluga predstavnika na srpskom jeziku tokom boravka i realizacije programa,

* usluga asistencije lokalne agencije na Malti,

* troškove povratnog transfera aerodrom-hotel-aerodrom na Malti

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* doplate za prtljag, kabinski do 10kg 40€, checkirani do 20kg 70€,

* doplata za 1/1 sobu: 100€ za sve vreme boravka

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* troškove fakulatativnih izleta: Most Bazilika-Ta Qali-Mdina (50€), Harbour cruise (25€), Gozo-Komino i Plava laguna (50€), Tri grada (50€)

* birana mesta na letu, cena zavisi od odabranog mesta po tarifi aviokompanije (8-20€)

Prijava za izlete je neophodna do 7 dana pre polaska

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti, prilikom rezervacije 179€, ostatak do 7 dana pre puta.

Rezervacija- 179€, rate: februar:70€, mart:70 €, april: 60€

 

Opšte napomene:

*Prilikom prijave za aranžman, neophodna je kopija pasoša važeći min. 6 meseci od datuma povratka,

* u slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora TA HaloTravel doo.

* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,

* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima

* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično,

* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta.                                                                                                                                       

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije.                                                                   

 *Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša odnosno lične karte sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih.

*fakultativni izleti- nisu sastavni deo programa, već fakultativni, u organizaciji inopartnera na Malti, a uključuju: prevoz, ulaznice, (cene podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika).  U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija može ponuditi korigovanu  cenu.

 

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

  • Hotel planirani za realizaciju je Kenedy Nova 4* , https://kennedynova.com/, Grand Suites Hotel Residence & Spa, https://grandssuites.com/
  • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

  • U slučaju prebukiranosti, organizator može smestiti goste u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)

INFORMACIJE U VEZI AVIOPREVOZA:

  • Avioprevoz je organizovan kompanijom Ryanair iz Niša za Maltu. U cenu je uračunata aviokarta sa prtljagom dimenzija: 20x30x40 cm
  • Putnici mogu izvršiti doplatu za još jedan komad prtljaga po tarifnom cenovniku aviokompanije. U kabinsom, ručnom prtljagu, nije moguće nositi tečnost, metalne predmete i slično, a detaljne uslove možete dobiti od agencije organizatora ili na web sajtu aviokompanije www.ryanair.com

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 30.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o garanciji putovanjazaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA” , Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 700761-020681/vv. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”,011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Cena

po osobi od

OD 339EUR
REZERVIŠI
Call Now Button