PARIZ – „JELENA, VELIKA KRALJICA“

„JELENA, VELIKA KRALJICA“ U PARIZU

Program putovanja

DAN 1. sreda,/BEOGRAD-PARIZ

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, 2 časa pre leta. Let za Pariz u 17:10h, sletanje u 19:45h. Nakon graničnih formalnosti transfer do hotela sa usputnim stajanjem na atraktivnim lokacijama. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 2. četvrtak,/ PARIZ – RAZGLEDANJE GRADA – OTVARANJE IZLOŽBE „JELENA, VELIKA KRALJICA“ U SRPSKOM KULTURNOM CENTRU

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje grada sa vodičem – najromantičniji trg grada Place Tert, vetrenjače Pariza, odlazak metroom do stanice Anvers, penjanje žičarom do bazilike Sakr Ker (La Basilique SacréCœur), Monmartr, obilazak Kulturnog centra Žorž Pompidu u kome je pored impozantne zbirke moderne umetnosti i ogromna Matisova zbirka od 245 dela … Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Organizovan odlazak na otvaranje izložbe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda „Jelena, velika kraljica“ u Kulturnom centru Republike Srbije u Parizu, sa početkom u 19:00 časova. Noćenje.

DAN 3. petak,/PARIZ LUVR – KRSTARENJE SENOM

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Muzeju Luvr i jedne od najvećih i najpoznatijih svetskih kolekcija umetničkih predmeta od perioda praistorije do 19. veka. Luvr je od 1682. gdodine smešten u nekadašnjoj rezidenciji francuskih monarha. Moguće je obići i dve tematske izložbe, koje Muzej Luvr predstavlja u decembru – Stvari. Istorija mrtve prirode. (Les Choses. Une histoire de la nature morte) i Crteži Bolonjeza 16. veka u kolekciji Luvra (Dessins bolonais du XVIe siècle dans les collections du Louvre). Mogućnost fakultativnog krstarenja Senom. Slobodno vreme u Parizu. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

DAN 4. subota,/PARIZ VERSAJ – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet, poseta dvorca Versaj (Château de Versailles), gde je Luj XIV, Kralj Sunce, 1682. godine preselio francuski dvor. Dvorski kompleks okružen prostranim parkom uvršten je 1979. godine na Uneskovu Listu svetske kulturne i prirodne baštine. Povratak u grad i slobodno vreme u Parizu. Mogućnost fakultativnog odlaska u Kulturni centar Republike Srbije na stručno vođenje kroz izložbu „Jelena, velika kraljica“ i prisustvovanje radionici. U kasnim popodnevnim časovima transfer do aerodroma. Direktan let za Beograd u 22:15. Sletanje u Beograd u 00:35h. Kraj programa.

 

U okviru slobodnog vremena predlažemo moguće obilaske:

 • Nacionalnog muzeja Orse (Musée d’Orsay) sa kolekcijom zapadne umetnosti novog doba, nastale pre Prvog svetskog rata, u stalnoj postavci, kao i tematske izložbe Edvard Munk: „Poema ljubavi, života i smrti“ (Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort) na kojoj je izloženo 100 slika, creža i printova ovog norveškog umetnika.
 • MAM – Muzeja moderne umetnosti (Musée d’Art Moderne de Paris) koji je u junu 2022. predstavio novu stalnu postavku sa najvrednijim delima iz kolekcije savremene umetnosti 20. i 21. veka, kao onih koja nisu nikada izlagana. U decembru je u muzej MAM postavljena prva pariska retrospektiva 150 radova austrijskog umetnika Oskara Kokoške, Kokoška: strašno dete u Beču“ (Kokoscha: un fauve á Vienne).
 • Muzeja mode grada Pariza (Musée de la Mode de la Ville de Paris / Palais Galliera) čija kolekcija od oko 200.000 predmeta reflektuje kodove oblačenja u Francuskoj od 18. veka do danas. Muzej je 2020. proslavio 100-godišnjicu osnivanja, a 2021. godine je predstavljena nova stalna postavka. U decembru Muzej mode predstavlja retrospektivnu izložbu od više od 200 premeta iz rodne kuće Fride Kalo (Frida Kahlo) – Kaze azul u Meksiku („Plava kuća“ – Casa Azul, Mexico), uključujući tradicionalnu odeću i načine kako su oblikovani umetnicini kulturni, umetnički i lični identitet.
 • Palate Šajo (Pallais de Chaillot), jedne od tri sačuvana spomenika Svetske izložbe iz 1937. u kojoj se nalaze tri muzeja – Muzej pomorstva, Muzej čoveka i Muzej arhitekture i monumentalne skulpture (Cité de l’architecture et du patrimoine). Trenutno je u stalnu postavku uvrštena izložba Omaž katedrali Notr Dam. Toranj i njegove skulpture. (Hommage à Notre-Dame de Paris. La Flèche et ses sculptures).
 • Jedne od najbogatijih zbirki vojne istorije na svetu u Vojnom muzeju (Musée de l’Armée), koji je smešten u palati Doma invalida (L’Hôtel national des Invalides). Pod zlatnom kupolom Doma invalida (Dôme des Invalides) smeštena je monumentalna grobnica Napoleona I i slavnih francuskih vojnika. Tokom 10 godina, počevši od jeseni 2022, publika će uživati u svetlosnom i zvučnom šou-programu sa trodimenzionalnim video mapiranjem, koji osvetljava kupolu Doma invalida. U decembru Vojni muzej predstavlja tematsku izložbu Specijalne jedinice (Forces spéciales).
 • Ateljea svetla (Atelier des Lumières) u Rue Saint-Maur, gde ćete kroz 40-minuntnu impresivnu retrospektivnu izložbu stvaralaštva Pola Sezana „Sezan, svetla Provanse“ (Cezanne, Lumières de Provence) uroniti u planinu Sainte Victoire, mrtve prirode i pejzaže. Sa desetominutnim prikazom dela ruskog slikara Vasilija Kandinskog, „Kandinski, odiseja apstraktnog“ (Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait) stvara se veza između impresionizma i apstrakcije.

 

Cena

Aranžman obuhvata:

* avioprevoz Beograd-Pariz-Beograd kompanijom AirSerbia, predati prtljag do 23kg i ručni prtljag do 8kg,

* smeštaj 3 noćenja u hotelu sa minimum 3*,  1/2 ili 1/2+1 sobe,

* transfer od aerodroma do hotela i povratno,

* turistička organizacija programa,

Aranžman ne obuhvata:

*  obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

*  individualne troškove,

*  fakultativne dnevne izlete,

* ostale usluge koje ovim programom nisu pomenute, kao i dodatni angažman vodiča, transfera i drugih usluga van programom predviđenih

* usluge stručnog vodiča/pratioca grupe na srpskom jeziku,

 

***prijava za fakultativne izlete obavezna priliko prijave i rezervacije

Prilikom prijave za aranžman, neophodna je kopija pasoša, koji je važeći minimum 6 meseci od datuma povratka,

* u slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora TA HaloTravel doo.

* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,

* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, muzejima, galerijama,

* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termina putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično,

* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.

 

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta.

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije.

*Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih,

* Mesto u avionu, rapoređuje/dodeljuje aviokompanija, ukoliko putnik nije izvršio rezervaciju/doplatu posebnog mesta/spojenih mesta.

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

 

 

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u R. Francuskoj
 • Program rađen na bazi minimum 25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000€ eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj: A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:
1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;
B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:
1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i
2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0113/2021 od 19.11.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija broj 700761-020681/VV od 23.11.2021. kod “PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE).

 

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Cena

po osobi od

539 eur
REZERVIŠI
Call Now Button