ŠVEDSKA – FINSKA -06.06-10.06.

Program putovanja
polazak u četvrtak 06.06, povratak u ponedeljak 10.06. avionom iz Niša - 5 dana Stokholm – krstarenje - Helsinki

DAN 1. četvrtak, 06.06./ Stokholm

Okupljаnje grupe dva sata  pre leta, na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Let za Stokholm u 09:10h. Sletanje u Stokholm, u 12.00h, transfer do hotela, uz kratko upoznavanje sa švedskom prestonicom. Smeštaj u hotel.  Fakultataivno razgledanje grada sa vodičem, koji se prostire na 14 ostrva: Gamla stan, Kraljevska palata, jedna od najvećih u svetu, trgovi Slottsbacken i Stor torget, gradska većnica Stadshuset, Crkva Storkikan-najstarija u Stokholmu; crkva Riderholmkirken-kraljevska grobnica, Konserthuset- mesto gde se dodeljuju Nobelove nagrade….Pauza u centru grada za individualna razgledanja… Individualni povratak u hotel. Nćenje.

DAN 2. petak, 07.06./ Stokholm

Doručak. Slobodno vreme u Stokholmu ili fakultataivni izlet do ostrva Đurgarden (Djurgården) gde se nalaze muzeji Skansen (Djurpark & Museum med Midsommar & Svenska Traditioner), Nordijski muzej (Nordiska museet), Muzej princa Eugena (Waldemarsudde), Muzej umetnosti (Thielska Galleriet), Muzej Vasa (Vasamuseet), Kraljevski nacionalni park (Kungliga, nationalstadsparken)… Pauza oko 3 sata na ostrvu, individualni obilazak muzeja. Mogućnost jednočasovnog krstarenja i razgleda grada sa broda nakon pauze. Slobodno vreme u centru grada. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

 DAN 3. subota, 08.06./Stokholm-krstarenje- Helsinki

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Stokholmu za individualna razgledanja, obilaske i šoping. Fakultataivno: izlet do Drottningholm kraljevske palate. U popodnevnim časovima transfer do luke, ukrcavanje na brod i kabine. Isplovljavanje u 16:30h…Krstarenje ka Helsinkiju. Tokom krstarenja na raspolaganju su šoping centri na brodu, bioskop, restorani, diskoteka, spa centar (uz doplatu).  Noćna plovidba.

DAN 4. nedelja, 09.06./ Helsinki

Doručak. Uplovljavanje u glavni grad Finske, Helsinki, u 10.10h. Slobodan dan u Helsinkiju ili odlazak na fakultativni razgled grada sa vodičem: Parlament, Opera, Gradsko veće, katedrala, Nacionalni muzej, crkva u kamenu Temppeliaukio, koncertna dvorana Finlandia, pravoslavna Crkva Uspenja, najveća u severnoj Evropi…… Slobodno popodne u Helsinkiju. Povratak na brod. Isplovljavanje u 17.15h. Plovidba ka Stokholmu. Tokom krstarenja na raspolaganju su šoping centri na brodu, bioskop, restorani, diskoteka, spa centar (uz doplatu).

DAN 3. ponedeljak, 10.06./ Stokholm – Niš

Uplovljavanje u Stokholm u 10h…..Slobodno vreme. Transfer do aerodroma, let za Niš u 17h. Sletanje na aerodrom Konstantin Veliki u 18.25. Kraj usluga.

Aranžman obuhvata:

* Avioprevoz redovnom linijom Niš-Stokholm-Niš kompanijom Rayanair,

* dozvoljeni prtljag na letu ( komad prtljaga po dimnezijama aviokompanije Ryanair 20x25x40 cm)

* 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*  u hotelu Good Morning+ Hägersten 3* ili sličan, u 1/2 ili 1/2+ sobama,

* 2 noćenja, u brodskim kabinama (economic) sa doručkom na brodu/kruzeru, tokom krstarenja za Helsinki,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

* transfer do/od hotela u Stokholmu i Helsinkija sa vodičem na srpskom jeziku.

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* fakulatativne izlete: Stockholm (30€),ostrvo Djurgarden (20€-metro/bus), Dvorac Drottingholm (40€ sa ulaznicom), mogućnost organizovanog krstarenja u Stokholmu (25€), Helsinki (35€)

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* doplata za kabinski prtljag dimenzije 55x40x20 cm (35€) ili bagažni od 20kg (55€) po tarifi aviokompanije (promenjiva cena),

* izabrana mesta na letu, spojena mesta- doplata 8-20€ po pravcu,

* doplatu za večeru u hotelu i na brodu,

* doplate za drugi tip kabina na brodu (standard, large, premium sa balkonom, suite..)- na upit

 

Prilikom prijave za aranžman, neophodna je kopija pasoša ili lične karte, document važeći min. 6 meseci od datuma povratka,

* u slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora TA HaloTravel doo.

* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,

* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima

* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično,

* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.

*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta.                                                                                                                              

*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije.                                                                   

 *Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša odnosno lične karte sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih.

*fakultativni izleti- nisu sastavni deo programa, već fakultativni, u organizaciji inopartnera u Švedskoj/Finskoj, a uključuju: prevoz, razgledanja destinacije sa vodičem  na srpskom jeziku, bez predviđenih ulazaka u objekte, muzeje ako nije drugačije navedeno. Poseta konkretnom lokalitetu, muzeju, galeiji i slično, moguća je tokom pauze (cene podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika).  U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija može ponuditi korigovanu cenu, i/ili ponuditi klijentima organizovanje izleta redovnim gradskim saobraćajem.

 

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija- 179€, ostatak najkasnije do 14 dana pre puta.

 

Aranžman se može platiti na i rate tako što se za deo aranžmana (maksimalno 200€), deponiju čekovi, adm.zabrana ili vrši plaćanje iznosa kreditnom karticom,  na jednake rate preostalog iznosa, sa rokom plaćanja do 20. septembra 2024.

 

Doplate na avio letu  (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje,  posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrst sobe i sl), vrši se uz plaćanje druge (II) rate.

Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu.

 

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Hoteli su sa minimum 3***+ ili 4*** u širem centru navedene destinacije ili okolini.
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)
 • Smeštaj na brodu je u economic kabinama, sa sopstvenim TWC, na bazi noćenja sa doručkom. Večera, restorani, masaže, spa centar i ostale usluge moguće uz doplatu. Moguće je izvršiti doplatu za druge tipove kabina. Informacije u vezi mogućih doplata za kabine, večere, usluge na brodu, dostupne na upit kod organizatora.

INFORMACIJE U VEZI AVIOPREVOZA:

 • Avioprevoz je organizovan kompanijom Rayanair iz Niša za Stokholm, Švedska. U cenu je uračunata aviokarta sa prtljagom dimenzija: 20x25x40 cm
 • Putnici mogu izvršiti doplatu za još jedan komad prtljaga po tarifnom cenovniku aviokompanije. U kabinskom prtljagu, nije moguće nositi tečnost, metalne oštre predmete i slično, a detaljne uslove možete dobiti od agencije organizatora ili na web sajtu aviokompanije www.rayanair.com

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • OBAVEZA je putnika da bude na aerodromu 2 časa pre polatanja.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Obavezno proverite važnost pasoša (Vaš pasoš mora biti važeći minimu 3-6 meseci zavisno od zemlje )
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Švedskoj i Danskoj, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Švedskoj
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

 

 

Cena

po osobi od

439EUR
REZERVIŠI
Call Now Button