fbpx
-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Istanbul – 1. maj

Rezervacija

Istanbul – 1. maj / Istanbul

 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje

ISTANBUL

6 dana – polazak 29.04.2019., povratak 04.05.2019.

 

DAN 1. ponedeljak 29.04. Beograd – Niš – Istanbul
Polazak iz Beograda oko 17:30, iz Niša u 20:30h (parking kod Hipermarketa Tempo). Vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja po potrebi…

DAN 2. utorak 30.04 Istanbul
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel (ukoliko nije moguć smeštaj odmah po dolasku – organizovaće se panoramsko razgledanje pa potom smeštaj u hotel). Kraći odmor. Sledi panoramsko razgledanje  Istanbula (ULAZI U CENU) sa stručnim vodičem Valensov akvadukt, obilazak Vizantijske zaostavštine u Istanbulu, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim. Slobodno vreme za individualni obilazak, šoping, ispijanje turskog čaja ili kafe uz nargile. Noćenje.

DAN 3. sreda 01.05. Istanbul
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak grada od 09h –obilazak Aja Sofije i Plave Džamije. Pauza za osveženje u centru grada. Nastavak razgledanje: TOP KAPI palata. Slobodno popodne u centru grada. Individualni povratak u hotel. Kraći odmor. Noćenje.

DAN 4. četvrtak 02.05. Istanbul
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Vaseljenske Patrijaršije koja se nalazi u delu grada Fener. Nakon obilaska palate krećemo ka delu grada odakle kreće fakultativno krstarenje Bosforom. Nezaboravni doživljaj koji u potpunosti dočarava svu veličanstvenost Istanbula, jer se mnoge građevine najbolje vide sa mora; vožnja između dva kontinenta verovatno najvažnijim moreuzom sveta. Uz krstarenje uključena je i poseta Carigradskoj patrijaršiji, jednom od najvećih centara pravoslavnog hrišćanstva. Slobodno popodne. Individualni povratak u hotel. Uveče fakultativni odlazak na tursko veče. Noćenje.

DAN 5. petak 03.05 Istanbul
Doručak. Napupštanje hotela. Slobodno vreme u gradu do polaska ili fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Dolmabahče Palata (rezidencija otomanskih sultana). Nakon toga krećemo ka najvišoj zgradi u Istanbulu „Sapphire“, visoke 236m. Sa ove zgrade se pruža predivan pogled na Istanbul i imaćete priliku da uživate u projekciji 4D filma, simulacija vožnje helikopterom iznad grada Istanbula. U popodnevnim časovima oko 16:00h polazak za Srbiju. Putovanje uz usputne pauze radi odmora i graničnih formalnosti.

DAN 6. subota 04.05 Istanbul – Niš – Beograd
Dolazak u Niš u jutarnjim satima, transfer do Beograda. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA iz Beograda

129€

Cena ARANŽMANA iz Niša

119€

U cenu ulazi:

 • * 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni/švedski sto) u hotelima sa 3* u Istanbulu, Laleli/Aksaraj  (1/2 i 1/2+1 sobama, TWC),
 • * prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom, solo bus ili doubledeker (AC, TV),
 • * usluge vodiča i pratioca grupe,
 • * razgledanja po programu.

 

U cenu NE ulazi:

 • * ulaznice za lokalitete,
 • * međunarodno zdravstveno osiguranje
 • * fakultativni program,
 • * individualni i ekstra hotelski troškovi.

Popust deca do 12g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 20% na cenu aranžmana.
Doplate: za  1/1 sobu: + 80% od cene aranžmana

Cene fakultativnih izleta (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): 

 • Top Kapi, Aja Sofija, Plava Džamija, Hipodrom, ulaznica i vodič –35€,
 • Tursko veče – 30€,
 • Krstarenje Bosforom + Vaseljenska Patrijaršija – 25€
 • Dolmabahče palata, ulaznica i vodič – 25€ ,
 • Obilazak zgrade „Sapphire“ sa projekcijom 4d filma, -15€ sa ulaznicom

* fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznice, organizacije…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima pravo da ponudi: organizovanje izleta javnim gradskim prevozom ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da NE prihvati, bez ikakvih troškova.

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.
Plaćanje do polaska: prilikom rezervacije uplata od 30€, ostatak aranžmana u dve jednake mesečne rate, najkasnije 14 dana pre polaska.
Odloženo plaćanje: prilikom rezervacije uplata od 30€, ostatak aranžmana se raspoređuje u 7 rata u mesecima decembar-jun 2019.  Za rate koje dospevaju na naplatu posle puta obavezno je deponovati čekove građana kao garancija plaćanja ili overenu administrativnu zabrtanu na platu NAJKASNIJE 5 dana nakon rezervacije aranžmana.
Ukoliko klijent nije deponovao čekove/adm. zabranu nakon 5 dana od rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja.

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj je u Istanbulu u hotelima sa 3*, Laleli/Aksaraj.  Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Usluga noćenje sa doručkom (buffet).
Za putovanje u Tursku potreban je biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 6 meseci nakon završetka putovanja.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Za putovanje u Tursku potreban je biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 6 meseci nakon završetka putovanja.
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba
da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0142/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051440 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

 SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 • WiFi
 • Recepcija na ulazu

Istanbul Putovanje 2017

Istanbul- najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.